Số lượt truy cập
24743589
Mail HCMUTRANS
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 

Liên hệ:
webmaster
Diễn đàn trực tuyến
 
THÔNG BÁO CHIÊU SINH
(Của các Trung tâm, Đơn vị thuộc Trường ĐH GTVT TP.HCM)

Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình – khóa 4


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM

TRUNG TÂM NCKH & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GTVT

--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------------

Số: 15/CSTT-TBNH   

TP. HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2011

THÔNG BÁO NHẬP HỌC

Bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình – khóa 4

Kính gửi:    Quý Cơ quan/ Học viên

Tiếp theo thông báo của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ GTVT (CSTT) về việc: Chiêu sinh đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng công trình’’; Căn cứ hồ sơ đăng ký học của quý Cơ quan/ Học viên. CSTT, thông báo nhập học đến các Cơ quan và Học viên lớp: Bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình – khóa 4, như sau:  

1. Địa điểm: Tại Trường Đại học GTVT Tp.HCM. Số 2, đường D3, khu Văn Thánh Bắc, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.

2. Thời gian học: Từ ngày 25/07/2011 đến 25/08/2011 (thời khóa biểu đính kèm)

3. Học phí: 1.800.000 đồng/ học viên (Một triệu tám trăm nghìn đồng), nộp lúc nhập học. Giảm 20% học phí cho sinh viên của Trường Đại học GTVT TP.HCM.

4. Hồ sơ đăng ký nhập học: nộp trong ngày khai giảng, bao gồm:

- 01 bản sao bằng tốt nghiệp (bậc từ trung cấp trở lên) công chứng;

- 03 ảnh màu cỡ 4x6 (phía sau ảnh có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh);

- Công văn hoặc quyết định của cơ quan cử đi học (nếu có). Thí sinh tự do viết đơn tham dự theo mẫu do CSTT phát vào ngày nhập học.

5. Mọi thông tin khi cần liên hệ qua:

- Trung tâm NCKH & Phát triển Công nghệ GTVT. Số 2, đường D3, khu Văn Thánh Bắc, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM:

+  Phòng Thí nghiệm Kiểm định Công trình – LAS XD313; Dãy nhà C; Điện thoại/Fax: (08) 62945055; 0989106407

 +  Phòng D106; Dãy nhà D; Điện thoại/Fax: (08) 35120560

- Website: http//www.hcmutrans.edu.vn     -  Email: lasxd313@hcmutrans.edu.vn 

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ GTVT trân trọng thông báo đến quý Cơ quan và các Học viên.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ XD (để b/c);

- Sở XD TPHCM (để b/c);

- BGH trường (để b/c);

- BGĐ CSTT (để b/c)

- Lưu VT, PTN.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO

 

(đã ký)

 

ThS. Mai Hồng Hà

 


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỜI KHÓA BIỂU

Bồi dưỡng nghiệp vụ Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
– khóa 4

TT

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

THỜI GIAN

NGÀY

1

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký và làm lễ khai giảng khóa học

16h30' - 17h30'

Thứ 2; 25/07/2011

2

VBQPPL điều chỉnh hoạt động ĐT XD công trình và vận dụng VBQPPL trong GS TCXD công trình

17h30' -:- 21h00'

Thứ 2&3; 25&26/07/2011

3

Nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

17h30' -:- 21h00'

Thứ 4&5; 27&28/07/2011

4

Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện kỹ thuật thi công và nghiệm thu

17h30' -:- 21h00'

Thứ 6; 29/07/2011

5

Quy trình và nội dung giám sát tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình

17h30' -:- 21h00'

Thứ 7; 30/07/2011

6

Giám sát công tác khảo sát xây dựng

17h30' -:- 21h00'

Thứ 2; 01/08/2011

7

Giám sát công tác thí nghiệm, quan trắc, đo đạc trong thi công xây dựng công trình

17h30' -:- 21h00'

Thứ 3; 02/08/2011

8

Giám sát thi công phần nền và móng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

17h30' -:- 21h00'

Thứ 4&5; 03&04/08/2011

9

Giám sát thi công kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và kết cấu gạch, đá

17h30' -:- 21h00'

Thứ 6&7; 05&6/08/2011

10

Giám sát thi công kết cấu thép và kết cấu kim loại khác

17h30' -:- 21h00'

Thứ 2; 08/08/2011

11

Giám sát thi công lắp đặt thiết bị công trình

17h30' -:- 21h00'

Thứ 3; 09/08/2011

12

Giám sát công tác thi công hoàn thiện công trình

17h30' -:- 21h00'

Thứ 4; 10/08/2011

13

Giám sát công tác thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị và khu công nghiệp

17h30' -:- 21h00'

Thứ 5; 11/08/2011

14

Giám sát công tác thi công lắp đặt thiết bị công nghệ trong công trình công nghiệp

17h30' -:- 21h00'

Thứ 6&7; 12&13/08/2011

15

Giám sát thi công công trình cầu

17h30' -:- 21h00'

Thứ 2&3; 15&16/08/2011

16

Giám sát thi công công trình hầm

17h30' -:- 21h00'

Thứ 4; 17/08/2011

17

Giám sát thi công công trình đường bộ, sân bay

17h30' -:- 21h00'

Thứ 5-7;

18-20/08/2011

18

Giám sát thi công công trình cảng - đường thủy

17h30' -:- 21h00'

Thứ 2; 22/08/2011

19

Giám sát thi công công trình đường sắt

17h30' -:- 21h00'

Thứ 3; 23/08/2011

20

Thi kết thúc khóa học

17h30' -:- 21h00'

Thứ 4; 24/08/2011

21

Bế giảng khóa học

17h30' -:- 21h00'

Thứ 5; 25/08/2011


 
  Bản quyền thuộc về trường Đai Học Giao Thông Vận Tải TP HCM - 2005 Trang chủ| Giới thiệu| Email | Liên hệ