Số lượt truy cập
24737298
Mail HCMUTRANS
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 

Liên hệ:
webmaster
Diễn đàn trực tuyến
 
THÔNG BÁO CHIÊU SINH
(Của các Trung tâm, Đơn vị thuộc Trường ĐH GTVT TP.HCM)

Trung tâm nghiên cứu khoa học & phát triển công nghệ GTVT chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng công trình


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM

TRUNG TÂM NCKH & PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ GTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 04/CSTT-TBCS

TP. HCM, ngày 09 tháng 07 năm 2012

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng công trình

Kính gửi: Quý Cơ quan/ Học viên

Được sự đồng ý của Bộ GTVT, Bộ Xây dựng và Trường Đại học GTVT Tp.HCM; Thực hiện kế hoạch đào tạo năm 2012, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ GTVT (CSTT) thông báo chiêu sinh Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ các lớp chuyên ngành xây dựng công trình như sau:

1. Đối tượng: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên thuộc các chuyên ngành liên quan xây dựng công trình và các đối tượng khác có nhu cầu.

2. Nội dung chương trình: Theo quy định hiện hành của Bộ GTVT và Bộ Xây dựng (nội dung xem phụ lục đính kèm, xem tại đây)

3. Địa điểm: Tại Trường Đại học GTVT Tp.HCM. Số 2, đường D3, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.

4. Thời gian và học phí:

- Lớp: Đào tạo ngắn hạn Thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng giao thông -  khóa 10. Thời gian: Từ 24/07/2012 đến 07/08/2012 (các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 – học buổi tối, CN - học buổi sáng+chiều); Ngày khai giảng: 24/07/2012. Học phí: 1.800.000 đồng/học viên (Một triệu tám trăm nghìn đồng).

- Lớp: Bồi dưỡng nghiệp vụ thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình – khóa 2. Thời gian: Từ 01/08/2012 đến 07/08/2012, (các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 – học buổi tối, CN - học buổi sáng+chiều); Ngày khai giảng: 01/08/2012. Học phí: 900.000 đồng/học viên (Chín trăm nghìn đồng).

- Lớp: Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình - khóa 6. Thời gian: Từ 13/08/2012 đến 14/09/2012 (học buổi tối từ thứ 2 đến thứ 7); Ngày khai giảng: 13/08/2012. Học phí: 1.800.000 đồng/học viên (Một triệu tám trăm nghìn đồng).

Giảm 20% học phí cho các đối tượng là SV Trường Đại học GTVT Tp.Hồ Chí Minh.

- Lớp: Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định, đánh giá chất lượng cọc trong xây dựng – khóa 5. Thời gian: Từ 20/09/2012 đến 24/09/2012 (các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 – học buổi tối, CN - học buổi sáng+chiều); Ngày khai giảng: 20/09/2012. Học phí: 900.000 đồng/học viên (Chín trăm nghìn đồng).

- Lớp:  Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình – khóa 1. Thời gian: Từ 03/10/2012 đến 18/10/2012 (học buổi tối các ngày từ thứ 2 đến thứ 7); Ngày khai giảng: 03/10/2012. Học phí 1.400.000 đồng/học viên (Một triệu bốn trăm nghìn đồng).

- Lớp: Bồi dưỡng nghiệp vụ thí nghiệm địa kỹ thuật trong xây dựng – khóa 2. Thời gian: Từ 25/10/2012 đến 29/10/2012, (các ngày từ thứ 2 đến thứ 7 – học buổi tối, CN - học buổi sáng+chiều); Ngày khai giảng: 25/10/2012. Học phí: 900.000 đồng/học viên (Chín trăm nghìn đồng).

5. Hồ sơ đăng ký: cho mỗi lớp bao gồm:

- 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp (bậc từ trung cấp trở lên);

- 03 ảnh màu cỡ 4x6 (lớp TVGS và QLDA) hoặc 3x4 (các lớp còn lại): phía sau ảnh có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh;

- Công văn hoặc quyết định của cơ quan cử đi học (nếu có). Thí sinh tự do viết phiếu đăng ký tham dự khóa học theo mẫu do CSTT phát vào ngày nhập học ;

6. Hình thức đăng ký:

- Gọi điện thoại hoặc Fax tới số: (08) 62945055/ 35120560;

- Gửi các thông tin cá nhân qua hộp email: lasxd313@hcmutrans.edu.vn.

- Gửi hồ sơ gửi tới: Trung tâm NCKH & Phát triển Công nghệ GTVT.

7. Liên hệ thông tin và ghi danh tại:

- Trung tâm NCKH & Phát triển Công nghệ GTVT. Số 2, đường D3, khu Văn Thánh Bắc, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM:

+  Phòng Thí nghiệm Kiểm định Công trình – LAS XD313; Dãy nhà C; Điện thoại/Fax: (08) 62945055; 0989106407

+  Phòng D106; Dãy nhà D; Điện thoại/Fax: (08) 35120560

- Website: http//www.hcmutrans.edu.vn

-  Email: lasxd313@hcmutrans.edu.vn 

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ GTVT (để b/c);

- BGH trường (để b/c);

- BGĐ CSTT (để b/c)

- Lưu VT, PTN.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO

 

(đã ký)

 

ThS. Mai Hồng Hà


 
  Bản quyền thuộc về trường Đai Học Giao Thông Vận Tải TP HCM - 2005 Trang chủ| Giới thiệu| Email | Liên hệ