Số lượt truy cập
24741898
Mail HCMUTRANS
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 

Liên hệ:
webmaster
Diễn đàn trực tuyến
 
THÔNG BÁO CHIÊU SINH
(Của các Trung tâm, Đơn vị thuộc Trường ĐH GTVT TP.HCM)

Trung tâm Huấn luyện thuyền viên thông báo chiêu sinh thi sỹ quan ngành boong và máy mức vận hành


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN

-----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

TP. HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2012

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

THI SỸ QUAN NGÀNH BOONG & MÁY MỨC VẬN HÀNH

I . MỞ CÁC LỚP DỰ THI SĨ QUAN VẬN HÀNH:

1. Các lớp dự thi:

- Sỹ quan vận hành Boong tàu từ 500 GT trở lên

- Sỹ quan vận hành Máy tàu từ 750KW trở lên

 2. Thời gian dự thi:

- Dự kiến ngày thi: Ngày 10/10/2012

3. Địa điểm dự thi:

 - Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, số 02 Đường D3, Văn Thánh Bắc, Phường 25, Quận Bình Thạnh Tp.Hồ Chí Minh.

II . ĐIỀU KIỆN THỦ TỤC & HỒ SƠ DỰ THI

1. Điều kiện dự thi:

- Thí sinh dự thi sĩ quan vận hành phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quyết định của Bộ Giao thông vận tải ngày 08/09/2006:

- Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển hoặc khai thác máy tàu biển trình độ cao đẳng, cao đẳng nghề thời gian đào tạo 36 tháng, trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển hoặc khai thác máy tàu biển trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề thời gian đào tạo dưới 36 tháng, hoặc trung cấp nghề thời gian đào tạo 24 tháng thì phải hoàn thành chương trình nâng cao do Bộ Giao thông vận tải quy định.

- Có thời gian thực tập được ghi trong Sổ ghi nhận huấn luyện tối thiểu 12 tháng theo chương trình huấn luyện đáp ứng các yêu cầu của bộ luật STCW hoặc có thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng trên tàu từ 500GT trở lên và 750KW trở lên trong đó có ít nhất 06 tháng đảm bảo chức danh thủy trực ca với ngành Boong, thợ Máy trực ca với ngành Máy (đối với học viên có trình độ đại học ).

- Đối với học viên có trình độ cao đẳng, cao đẳng nghề thì thời gian thực tập đi biển tối thiểu phải 36 tháng

- Có tiếng Anh hàng hải chúng chỉ B, hoặc trình độ tương đương.

- Đối với học viên tốt nghiệp chuyên ngành không phải là ngành hàng hải (như Hải quân, hải sản …) thì phải có thêm giấy chứng nhận trái ngành .

 2. Hồ sơ nhập học:

 1. Đơn xin dự thi và bồi dưỡng có chứng nhận của cơ quan chủ quản (theo mẫu đính kèm)

 2. Bằng tốt nghiệp chuyên ngành Hàng hải (bản sao có công chứng)

 3. Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của cơ quan chủ quản

 4.Hộ chiếu thuyền viên hoặc Sổ thuyền viên (bản sao có công chứng), Sổ ghi nhận huấn luyện (có quyết định lên xuống tàu của cơ quan).

 5.Giấy xác nhận thời gian nghiệp vụ đi biển( theo mẫu đính kèm)

 6.Giấy xác nhận khả năng chuyên môn (bản sao có công chứng)

 7.Các loại chứng chỉ huấn luyện theo Quy chế (bản sao có công chứng)

 8.Chứng chỉ Anh văn B hoặc tương đương trở lên (bản sao có công chứng)

 9.Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện từ Quận trở lên cấp (không quá 3 tháng)

10.Ảnh màu: 03 chiếc cỡ 3x4 (ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh vào mặt sau của ảnh)

11. 02 phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ người nhận để Trung tâm gửi giấy báo nhập học

12. Mỗi học viên dự tuyển phải nộp hai bộ hồ sơ nội dung như nhau.

III . THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ.

Hồ sơ nộp tại Trung tâm huấn luyện Thuyền viên trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh số 02 đường D3,Văn Thánh Bắc, Phường 25, Quận Bình Thạnh,TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 38982806 – Fax: (08) 38980456/(08) 385126687.

Thời hạn chót nộp hồ sơ : 25/09/2012

IV . QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC VIÊN

Học viên dự các lớp bồi dưỡng phải nộp khoản học phí đào tạo do Trung tâm Huấn luyệnThuyền viên thông báo trong giấy báo dự thi.

Học viên tự túc ăn ở trong suốt thời gian thi

Học phí toàn khóa thi là: 2.000.000đ (Hai triệu đồng chẵn)

Nhận được thông báo này đề nghị các Cơ quan có nhu cầu gửi học viên đi thi, cũng như các học viên tự do có nhu cầu dự thi hoàn tất hồ sơ gửi về Trung tâm đúng thời hạn như đã thông báo.

Mọi chi tiết liên hệ:

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh Số 02, đường D3 Văn Thánh Bắc, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 38982806 – Fax: (08) 38980456/(08) 385126687 – Email: tthltv2@hcm.vnn.vn

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Hoàng Ngọc Thịnh

 

 


 
  Bản quyền thuộc về trường Đai Học Giao Thông Vận Tải TP HCM - 2005 Trang chủ| Giới thiệu| Email | Liên hệ