Số lượt truy cập
24759297
Mail HCMUTRANS
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 

Liên hệ:
webmaster
Diễn đàn trực tuyến
 
THÔNG BÁO CHIÊU SINH
(Của các Trung tâm, Đơn vị thuộc Trường ĐH GTVT TP.HCM)

Trung tâm Huấn luyện thuyền viên thông báo chiêu sinh mở lớp đào tạo mức trách nhiệm quản lý sỹ quan boong và máy


TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN

-----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

TP. HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2012

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

MỞ LỚP ĐÀO TẠO MỨC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ SỸ QUAN BOONG & MÁY

I . MỞ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG và KẾ HOẠCH HỌC TẬP:

1.Các lớp bồi dưỡng:

- Thuyền trưởng và Đại phó tàu từ 500 GT đến dưới 3000GT

- Thuyền trưởng và Đại phó tàu trên 3000GT

- Máy trưởng và Máy hai  tàu từ 750KW đến dưới 3000KW

- Máy trưởng và Máy hai  tàu trên 3000KW

2.Thời gian học tập:

- Thời gian học tập:             12 tuần

- Thời gian ôn thi :               03 tuần

- Tổng thời gian toàn khóa: 15 tuần

- Dự kiến khai giảng: Ngày 05/10/2012

3. Địa điểm tổ chức lớp học:

Tại Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh số 02 Đường D3, Văn Thánh Bắc, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

II . ĐIỀU KIỆN THỦ TỤC & HỒ SƠ NHẬP HỌC

1. Điều kiện học tập & dự thi:

- Học viên dự thi Thuyền trưởng và Đại phó tàu từ 500 GT trở lên, Máy trưởng và Máy hai  tàu từ 750KW trở lên phải đủ điều kiện theo quy định tại chương III mục 2, theo Thông tư số 11/2012 TT-BGTVT điều: 22, 23 (đối với Thuyền trưởng và Đại phó), và điều: 30, 31 (đối với Máy trưởng và Máy hai):

A. Điều kiện chuyên môn: Đối với học viên Thuyền trưởng, Đại phó, Máy trưởng, Máy hai tàu từ 3000GT và 3000KW trở lên.

+ Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển, khai thác Máy tàu biển trình độ đại học; trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển, khai thác Máy tàu biển trình độ cao đẳng, cao đẳng nghề có thời gian đào tạo 36 tháng thì phải hoàn thành chương trình đào tạo nâng cao do Bộ Giao thông vận tải quy định.

+ Có Tiếng Anh hàng hải trình độ 3 hoặc Tiếng Anh tương đương chứng chỉ C trở lên.

+ Có thời gian đảm nhận chức danh sỹ quan boong, Máy tối thiểu 24 tháng

B. Điều kiện chuyên môn: Đối với học viên Thuyền trưởng, Đại phó, Máy trưởng, Máy hai tàu từ 500GT và 750KW đến dưới 3000GT và 3000KW.

+ Tốt nghiệp chuyên ngành điều khiển tàu biển, khai thác Máy tàu biển trình độ cao đẳng, cao đẳng nghề thời gian đào tạo 36 tháng, trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành Điều khiển tàu biển, khai thác Máy tàu biển trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề thời gian đào tạo dưới 36 tháng hoặc trung cấp nghề thời gian đào tạo 24 tháng thì phải hoàn thành chương trình nâng cao do Bộ Giao thông vận tải quy định.

+ Có  tiếng Anh hàng hải trình độ 2 hoặc tiếng Anh tương đương chứng chỉ B trở lên.

+ Có thời gian đảm nhận chức danh sỹ quan boong, sỹ quan Máy tối thiểu 24 tháng

2. Hồ sơ nhập học:

1. Đơn xin dự thi và bồi dưỡng có chứng nhận của cơ quan chủ quản (theo mẫu đính kèm)

2. Bằng tốt nghiệp chuyên ngành hàng hải (bản sao có công chứng)

3. Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của cơ quan chủ quản

4. Hộ chiếu thuyền viên hoặc Sổ thuyền viên (bản sao có công chứng)

5. Giấy xác nhận thời gian nghiệp vụ đi biển (theo mẫu đính kèm)

6. Giấy xác nhận khả năng chuyên môn (bản sao có công chứng)

7. Các loại chứng chỉ huấn luyện theo quy chế (bản sao có công chứng)

8. Chứng chỉ Anh văn B đối với Sỹ quan quản lý Boong và Máy trên tàu dưới 3000GT , 3000KW và chứng chỉ Anh văn C đối với Sỹ quan quản lý Boong và Máy trên tàu trên 3000GT , 3000KW

9. Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện từ cấp Quận cấp (không quá 3 tháng)

10. Ảnh màu: 03 chiếc cỡ 3x4 (ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh vào mặt sau của ảnh)

11. 02 phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ người nhận để Trung tâm gửi giấy báo nhập học

12. Mỗi học viên dự tuyển phải nộp 02 bộ hồ sơ nội dung như nhau.

*  Đối với học viên tốt nghiệp chuyên ngành không phải là ngành hàng hải (như Hải quân, hải sản …) thì phải có thêm giấy chứng nhận trái ngành .

*  Đối với những học viên tốt nghiệp cao đẳng muốn học và dự thi Sỹ quan quản lý Boong & Máy tàu trên 3000GT hoặc 3000KW trở lên thì phải có giấy chứng nhận nghiệp vụ nâng cao hàng hải.

*  Các văn bằng của học viên sau khi nhập học phải xuất trình văn bằng gốc   

III . THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ.

Hồ sơ nộp tại Trung tâm huấn luyện Thuyền viên trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh số 02 Đường D3 ,Văn Thánh Bắc, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 38982806 – Fax:(08) 385126687.

Thời hạn chót nộp hồ sơ: 15/09/2012

IV . QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC VIÊN

Học viên dự các lớp bồi dưỡng phải nộp khoản học phí đào tạo do Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên thông báo trong giấy báo nhập học

Học viên tự túc ăn ở trong suốt thời gian học

Học phí toàn khóa học là : 7.500.000đ (Bảy triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

Nhận được thông báo này đề nghị các Cơ quan có nhu cầu gửi học viên đi học, cũng như các học viên tự do có nhu cầu học và dự thi hoàn tất hồ sơ gửi về Trung tâm đúng thời hạn như đã thông báo.

Mọi chi tiết liên hệ:

Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh Số 02, đường D3 Văn Thánh Bắc, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 38982806 – Fax:(08) 385126687 – Email: tthltv2@hcm.vnn.vn

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Hoàng Ngọc Thịnh


 
  Bản quyền thuộc về trường Đai Học Giao Thông Vận Tải TP HCM - 2005 Trang chủ| Giới thiệu| Email | Liên hệ