Số lượt truy cập
24719715
Mail HCMUTRANS
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 

Liên hệ:
webmaster
Diễn đàn trực tuyến
 
THÔNG BÁO CHIÊU SINH
(Của các Trung tâm, Đơn vị thuộc Trường ĐH GTVT TP.HCM)

Thông báo nhập học lớp Đào tạo ngắn hạn Thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng giao thông – khóa 9TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM

TRUNG TÂM NCKH & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GTVT

--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------------

Số: 03/CSTT-TBNH   

TP. HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2012

THÔNG BÁO NHẬP HỌC

Đào tạo ngắn hạn Thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng giao thông – khóa 9

Kính gửi:  Quý Cơ quan/ Học viên

Tiếp theo thông báo chiêu sinh của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ GTVT (CSTT) về việc: Chiêu sinh bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng công trình; Căn cứ hồ sơ đăng ký học của Qúy Cơ quan/ Học viên, CSTT  thông báo nhập học đến các Cơ quan và Học viên lớp: Đào tạo ngắn hạn Thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng giao thông – khóa 9, như sau:

1. Địa điểm: Tại Trường Đại học GTVT Tp.HCM. Số 2, đường D3, khu Văn Thánh Bắc, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.

2. Thời gian học: Từ ngày 10/4/2012 đến 24/4/2012 (thời khóa biểu chi tiết đính kèm)

3. Học phí: 1.800.000 đồng/ học viên (Một triệu tám trăm ngàn đồng), nộp lúc nhập học. Các chi phí ăn, ở học viên tự túc.

4. Hồ sơ đăng ký nhập học: nộp trong ngày khai giảng, bao gồm:

- 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp (bậc từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan lĩnh vực xây dựng công trình);

- 03 ảnh màu cỡ 3x4 (phía sau ảnh có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán);

- Công văn hoặc quyết định của cơ quan cử đi học (nếu có). Thí sinh tự do viết phiếu đăng ký tham dự khóa học theo mẫu do CSTT phát vào ngày nhập học.

5. Mọi thông tin khi cần liên hệ:

- Trung tâm NCKH & Phát triển Công nghệ GTVT. Số 2, đường D3, khu Văn Thánh Bắc, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM:

+  Phòng Thí nghiệm Kiểm định Công trình – LAS XD313; Dãy nhà C; Điện thoại/Fax: (08) 6294 5055; 0989.106.407

+  Phòng D106; Dãy nhà D; Điện thoại/Fax: (08) 3512 0560

- Website: http//www.hcmutrans.edu.vn

-  Email: lasxd313@hcmutrans.edu.vn 

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ GTVT, trân trọng thông báo đến Quý Cơ quan và các Học viên.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ GTVT (để b/c);

- BGH trường (để b/c);

- BGĐ CSTT (để b/c)

- Lưu VT, PTN.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO

 

(đã ký)

 

ThS. Mai Hồng Hà

 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỜI KHÓA BIỂU

Đào tạo ngắn hạn Thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng giao thông – khóa 9

TT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

THỜI GIAN

NGÀY

1

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký và làm lễ khai giảng khóa học

16h30' -:- 17h00'

Thứ 3; 10/4/2012

2

Nguyên lý cơ bản của công tác thí nghiệm vật liệu và thí nghiệm công trình;

Thí nghiệm tính năng cơ lý của kim loại và liên kết

17h00' -:- 21h00'

Thứ 3; 10/4/2012

3

Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu đá, cát

17h00' -:- 21h00'

Thứ 4; 11/4/2012

4

Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu đá, cát (tiếp theo)

17h00' -:- 21h00'

Thứ 5; 12/4/2012

5

Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của xi măng, bê tông xi măng, gạch xây

17h00' -:- 21h00'

Thứ 6; 13/4/2012

6

Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của xi măng, bê tông xi măng, gạch xây (tiếp theo)

17h00' -:- 21h00'

Thứ 7; 14/4/2012

7

Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất

7h00' -:- 11h30'

Chủ nhật; 15/4/2012

8

Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đất (tiếp theo)

12h30' -:- 17h00'

Chủ nhật; 15/4/2012

9

Các phương pháp thí nghiệm xác định tính chất cơ lý của vật liệu gia cố bằng chất kết dính vô cơ

17h00' -:- 21h00'

Thứ 2; 16/4/2012

10

Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của nhựa đường

17h00' -:- 21h00'

Thứ 3; 17/4/2012

11

Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa

17h00' -:- 21h00'

Thứ 4; 18/4/2012

12

Thí nghiệm hoá lý của vật liệu sơn, nước trong xây dựng công trình

17h00' -:- 21h00'

Thứ 5; 19/4/2012

13

Thí nghiệm kiểm tra chất lượng thi công đường ô tô và sân bay

17h00' -:- 21h00'

Thứ 6; 20/4/2012

14

Tổng kết ôn tập

17h00' -:- 21h00'

Thứ 7; 21/4/2012

15

Thực hành thí nghiệm

7h00' -:- 17h00'

Chủ nhật; 22/4/2012

16

Thi kết thúc khóa học

17h00' -:- 21h00'

Thứ 2; 23/4/2012

17

Tổng kết, bế giảng

17h00' -:- 21h00'

Thứ 3; 24/4/2012


 
  Bản quyền thuộc về trường Đai Học Giao Thông Vận Tải TP HCM - 2005 Trang chủ| Giới thiệu| Email | Liên hệ