Số lượt truy cập
24736129
Mail HCMUTRANS
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 

Liên hệ:
webmaster
Diễn đàn trực tuyến
 
TUYỂN SINH ĐH KHÔNG CHÍNH QUY NĂM 2010

a Thông tin TS a Tư vấn - Giải đáp a Kết quả TS a TT TS 2009
 

Các quyết định của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường ĐH GTVT TP.HCM về điểm trúng tuyển hệ đại học hình thức vừa làm vừa học, hệ Liên thông và hệ văn bằng 2 năm 2010
(Cập nhật ngày: 06/12/2010)
 

Thông báo V/v Chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đại học hệ không chính quy, bằng 2, liên thông đại học (ngày thi 13,14/11/2010)
(Cập nhật ngày: 06/12/2010)
 

Thông báo V/v Chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh đại học hệ không chính quy (ngày thi 30,31/10/2010)
(Cập nhật ngày: 06/12/2010)
 

Kết quả kỳ thi tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học, bằng 2, liên thông năm (kỳ thi tháng 11/2010)
(Cập nhật ngày: 03/12/2010)
 

Kết quả kỳ thi tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học tại Bình Phước năm 2010
(Cập nhật ngày: 01/12/2010)
 

Kết quả kỳ thi tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học tại Vũng Tàu năm 2010
(Cập nhật ngày: 01/12/2010)
 

Quyết định V/v Công nhận danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng vào hệ Đại học vừa làm vừa học năm 2010 - Đợt thi tại Bình Phước (bổ sung)
(Cập nhật ngày: 24/11/2010)
 

Quyết định Về việc công nhận danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng vào hệ Đại học vừa làm vừa học năm 2010 tại TP. Hồ Chí Minh
(Cập nhật ngày: 24/11/2010)
 

Quyết định Về việc công nhận danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng vào hệ Đại học vừa làm vừa học năm 2010 - Đợt thi tại Trung Tâm Đào tạo Nghề Xây Dựng Công Trình Giao Thông
(Cập nhật ngày: 24/11/2010)
 

Quyết định Về việc công nhận danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng vào hệ Đại học vừa làm vừa học năm 2010 - Đợt thi tại Đồng Tháp
(Cập nhật ngày: 24/11/2010)
 

Quyết định Về việc công nhận danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng vào hệ Đại học vừa làm vừa học năm 2010 - Đợt thi tại Cần Thơ
(Cập nhật ngày: 24/11/2010)
 

Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM thông báo V/v Tuyển sinh Đại học Hệ VLVH, Liên thông năm 2010
(Cập nhật ngày: 01/11/2010)
 

Quyết định V/v Công nhận danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng vào hệ Đại học vừa làm vừa học năm 2010 - Đợt thi tại Vũng Tàu
(Cập nhật ngày: 29/10/2010)

 

Quyết định V/v Công nhận danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng vào hệ Đại học vừa làm vừa học năm 2010 - Đợt thi tại Bình Phước
(Cập nhật ngày: 29/10/2010)
 

Thời gian biểu thi tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học tại trường ĐH GTVT TP.HCM - Vũng Tàu năm 2010
(Cập nhật ngày: 21/10/2010)
 

Thời gian biểu thi tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học tại trường Cao đẳng Công nghiệp cao su Bình Phước năm 2010
(Cập nhật ngày: 21/10/2010)
 

Trường ĐH GTVT TP.HCM thông báo tuyển sinh hệ đại học không chính quy tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
(Cập nhật ngày: 07/10/2010)
 

Trường ĐH GTVT TP.HCM thông báo tuyển sinh hệ đại học không chính quy tại Trung tâm Đào tạo nghề Công trình giao thông 6 năm 2010
(Cập nhật ngày: 13/07/2010)

 

Trường ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM thông báo tuyển sinh hệ đại học không chính quy tại TP. HCM năm 2010
(Cập nhật ngày: 19/05/2010)
 

Trường ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM thông báo tuyển sinh hệ đại học không chính quy tại Nha Trang năm 2010
(Cập nhật ngày: 19/05/2010)
 

Trường ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM thông báo tuyển sinh hệ đại học không chính quy tại Bến Tre năm 2010
(Cập nhật ngày: 19/05/2010)
 

Trường ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM thông báo tuyển sinh hệ đại học không chính quy tại Cần Thơ năm 2010
(Cập nhật ngày: 18/05/2010)
 

Trường ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM thông báo tuyển sinh hệ đại học không chính quy tại Bình Phước năm 2010
(Cập nhật ngày: 18/05/2010)
 

Trường ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM thông báo tuyển sinh hệ đại học không chính quy tại Vũng Tàu năm 2010
(Cập nhật ngày: 18/05/2010)
 

Trường ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM thông báo tuyển sinh hệ đại học không chính quy tại trường CĐ Cộng đồng Đồng Tháp năm 2010
(Cập nhật ngày: 18/05/2010)
 
  Bản quyền thuộc về trường Đai Học Giao Thông Vận Tải TP HCM - 2005 Trang chủ| Giới thiệu| Email | Liên hệ