Số lượt truy cập
24713657
Liên hệ
Ban quản trị
Tin nội bộ
 
TUYỂN SINH ĐH-CĐ 2012

a Thông tin a Tư vấn - Giải đáp a Kết quả TS a SV mới cần biết
Thông tin tuyển sinh

Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM tuyển sinh hệ ĐH - CĐ chính quy năm 2012


Ký hiệu Trường: GTS

Khối thi tuyển sinh: A

Trường tuyển sinh trên phạm vi cả nước; Thí sinh đăng ký dự thi vào Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh năm  2012, làm hồ sơ đăng ký dự tuyển theo đúng mẫu quy định của Bộ GD&ĐT.

Điểm trúng tuyển vào trường xét theo ngành học, sinh viên được phân chuyên ngành sau 04 học kỳ đầu tiên.

Các ngành và chuyên ngành được đào tạo tại Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh như sau:

I. HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

1. Ngành Điều khiển tàu biển [Mã ngành D840106 (101)]: chỉ tiêu 160.

Sinh viên tốt nghiệp có thể công tác trên tất cả các loại tàu vận tải biển, sông, tàu khai thác và dịch vụ dầu khí của các công ty vận tải biển trong và ngoài nước; các công ty bảo hiểm, hoa tiêu, đại lý tàu và các tổ chức có liên quan đến vận tải thủy.

2. Ngành Vận hành khai thác Máy tàu thủy [Mã ngành D840106 (102)]: chỉ tiêu 110

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư chuyên ngành này có thể làm công tác vận hành máy tàu trên tất cả các phương tiện vận tải thủy, khai thác dịch vụ dầu khí, ở các công ty vận tải biển trong và ngoài nước, ở các nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu, khu công nghiệp.

3. Ngành Kỹ thuật điện, điện tử [Mã ngành D520201 (103)]: chỉ tiêu 125

Gồm các chuyên ngành:

- Chuyên ngành Điện và tự động tàu thủy

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư chuyên ngành này có thể công tác trên các loại tàu thủy, ở các nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu thủy, phòng kỹ thuật của các công ty vận tải biển, đăng kiểm, trên các công trình nổi, giàn khoan ngoài biển, các khu chế xuất và các khu công nghiệp.

- Chuyên ngành Điện công nghiệp

Đào tạo các kỹ sư Điện công nghiệp có trình độ cao về kỹ thuật điện, điện tử, tin học, thủy lực, khí nén, lý thuyết điều khiển, máy điện - thiết bị điện, các hệ thống điện tự động công nghiệp… , có khả năng vận hành, bảo trì, thiết kế và lắp đặt các hệ thống điện - tự động hiện đại trong các xí nghiệp, nhà máy, các khu công nghiệp, tàu biển và giàn khoan… Các kỹ sư Kỹ thuật điện công nghiệp sẽ nắm vững lý thuyết và thực hành trong các lĩnh vực Kỹ thuật điện - Điều khiển hệ thống điện và tự động công nghiệp.

4. Ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông [Mã ngành D520207 (104), Chuyên ngành Điện tử viễn thông]: chỉ tiêu 80

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư chuyên ngành này có thể công tác tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và sản xuất, đặc biệt trong các dây chuyền công nghệ hiện đại, các hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến, công nghiệp điện tử, điều khiển tự động.

5. Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá [Mã ngành D520216 (105), Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp]: chỉ tiêu 60

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư chuyên ngành này có thể đảm đương các công việc vận hành và bảo trì các thiết bị tự động, chuyên gia hệ thống phân tích nhu cầu tự động hóa của các công ty, nhà máy, phân tích và thiết kế cơ sở hệ thống tự động, chỉ huy các hệ thống tự động hóa, thiết kế và thi công dự án.

6. Ngành Kỹ thuật tàu thuỷ [Mã ngành D520122 (107)]: chỉ tiêu 225

Gồm các chuyên ngành:

- Chuyên ngành Thiết kế thân tàu thủy

Sinh viên tốt nghiệp có thể công tác tại các nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu thủy, thiết kế và đóng tàu, các tổ chức giám định và đăng kiểm, kho chứa dầu ở biển, khai thác đáy biển và đại dương, các phòng khoa học - công nghiệp của các công ty khai thác tàu, công trình nổi.

- Chuyên ngành Công nghệ đóng tàu thủy

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể công tác tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, sản xuất và quản lý liên quan đến tàu thủy. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong công nghệ đóng mới và sửa chữa tàu thủy, thiết kế thi công cho các loại tàu và công trình nổi, thẩm định các dự án và thiết kế ngành cơ khí tàu thuyền; thiết lập quy trình công nghệ đóng mới tàu, tổ chức sản xuất và quản lý điều hành quá trình công nghệ, áp dụng hiệu quả các phương pháp tính toán hiện đại trong công nghệ thiết kế tàu thủy và công trình nổi.

- Chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy

Sau khi sinh viên tốt nghiệp có thể tính toán, thiết kế kỹ thuật và thi công hệ thống, thiết bị năng lượng cho các loại tàu và công trình nổi. Lập quy trình công nghệ đóng mới và sửa chữa, tính dự trù nguyên vật liệu, nhân công và giá thành đóng mới và sửa chữa thiết bị, hệ thống năng lượng cho tàu và công trình nổi.

- Chuyên ngành Kỹ thuật công trình ngoài khơi

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các vị trí là cán bộ kỹ thuật, quản lý, điều hành trong các lĩnh vực cơ khí tàu thuyền, công trình ngoài khơi. Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong việc xây dựng, thẩm định dự án; thiết kế kỹ thuật; thi công đóng mới và sửa chữa các loại tàu thủy, công trình ngoài khơi; tham gia kiểm tra giám sát thiết kế và quá trình thi công; tổ chức quản lý, khai thác tàu thủy và công trình ngoài khơi như giàn khoan, trạm chứa dầu v.v...

7. Ngành Kỹ thuật cơ khí [Mã ngành D520103 (108)]: chỉ tiêu 230

Gồm các chuyên ngành:

- Chuyên ngành Cơ giới hoá xếp dỡ

Sau khi ra trường, kỹ sư chuyên ngành này có thể công tác tại các cảng biển, nhà máy đóng tàu và sửa chữa tàu thủy, các dàn khoan dầu khí, các nhà máy sản xuất công nghiệp, quản lý các phương tiện cơ giới của các kho, bãi hàng xuất khẩu…

- Chuyên ngành Cơ khí ô tô

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư chuyên ngành cơ khí ô tô có khả năng khai thác, sửa chữa, bảo trì và quản lý kỹ thuật ô tô, tính toán thiết kế mới và thiết kế cải tiến các loại ô tô theo yêu cầu thực tế sản xuất, nắm vững các nghiệp vụ quản lý, tổ chức, khai thác các phương tiện vận tải ô tô.

- Chuyên ngành Máy xây dựng

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư chuyên ngành này có khả năng nắm vững nghiệp vụ quản lý, tổ chức khai thác, nguyên lý hoạt động, tính năng kỹ thuật, để có thể khai thác, sửa chữa, thiết kế mới, thiết kế cải tiến các máy và thiết bị xây dựng. Máy xây dựng phục vụ các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp: các cảng, sân bay, cầu đường, thủy điện, nhà công nghiệp, giàn khoan...

8. Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông [Mã ngành D580205 (109)]: chỉ tiêu 420

Gồm các chuyên ngành:

- Chuyên ngành Xây dựng công trình thủy

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư chuyên ngành này có thể công tác tại cơ quan thiết kế ¬- thi công các công trình cảng, xây dựng dân dụng, giám định và qui hoạch xây dựng công nghiệp dầu khí, quốc phòng và dân dụng.

- Chuyên ngành Xây dựng cầu đường

Sau khi ra trường, kỹ sư chuyên ngành này có khả năng thiết kế, quản lý, tổ chức thi công những công trình cầu đường, có khả năng tham gia nghiên cứu và giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ.

- Chuyên ngành Quy hoạch giao thông

Sau khi ra trường, kỹ sư chuyên ngành này có thể công tác tại các cơ quan quản lý liên quan tới xây dựng và giao thông, các ban quan lý dự án, viện quy hoạch và viện chiến lược để lập chiến lược phát triển mạng lưới giao thông đường bộ đường sắt, đường thủy, các công ty tư vấn trong và ngoài nước liên quan đến khảo sát thiết kế công trình giao thông, các khu dân cư và khu công nghiệp, lập dự án nghiên cứu khả thi các công trình giao thông.

- Chuyên ngành Xây dựng đường sắt - Metro

Sau khi sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các cơ sở nghiên cứu, giáo dục đào tạo, sản xuất và quản lý nhà nước liên quan đến chuyên môn, có khả năng khảo sát thiết kế, quản lý và tổ chức thi công; phân tích đánh giá dự án đầu tư, có khả năng tham gia nghiên cứu và giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật xây dựng đường sắt và mêtrô.

9. Ngành Kỹ thuật công trình xây dựng [Mã ngành D580201 (116)]: chỉ tiêu 280

Gồm các chuyên ngành:

- Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Sau khi ra trường, kỹ sư chuyên ngành này có thể công tác tại các cơ quan thi công; ban quản lý; công ty tư vấn thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, nhà máy, cụm dân cư, cụm công nghiệp; và giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật chuyên ngành.

- Chuyên ngành Kỹ thuật kết cấu công trình

Sau khi ra trường, kỹ sư kết cấu công trình có khả năng tính toán, thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp như nhà cao tầng, nhà xưởng, công trình cầu; đồng thời cũng có thể làm việc tại các công ty thi công, ban quản lý công trình các cấp, các cơ quan nghiên cứu, giáo dục và đào tạo.

10. Ngành Công nghệ thông tin [Mã ngành D480201 (112)]: chỉ tiêu 70

Sau khi ra trường, kỹ sư chuyên ngành này có thể đảm nhận các công việc xây dựng và quản lý các hệ thống xử lý thông tin, thiết kế phần mềm ứng dụng tại các công ty trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế quốc dân.

11. Ngành Truyền thông và mạng máy tính [Mã ngành D480102 (115)]: chỉ tiêu 70

Đào tạo các kỹ sư kỹ thuật máy tính có trình độ cao về kỹ thuật điện tử, tin học, vi xử lý; thiết kế và chế tạo phần cứng, phần mềm máy tính; thiết kế và xây dựng mạng máy tính, mạng truyền thông có dây và không dây… Các kỹ sư Kỹ thuật máy tính sẽ nắm vững về lý thuyết và thực hành trong các lĩnh vực Kỹ thuật điện tử - Công nghệ thông tin.

12. Ngành Kinh tế vận tải [Mã ngành D840104 (401), Chuyên ngành Kinh tế vận tải biển]: chỉ tiêu 180

Sau khi ra trường, kỹ sư chuyên ngành này có thể công tác ở các công ty vận tải biển, cảng biển, xuất nhập khẩu hàng hoá đường biển và các tổ chức kinh tế có liên quan đến vận tải biển.

13. Ngành Kinh tế xây dựng [Mã ngành D580301 (402)]: chỉ tiêu 210

Gồm các chuyên ngành:

- Chuyên ngành Kinh tế xây dựng

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm đương các công việc sau: tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình giao thông; lập và thẩm định dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư xây dựng; lập và quản lý giá các công trình xây dựng; lập hồ sơ dự thầu và lập giá dự thầu; tổ chức thi công xây dựng công trình, giám sát và nghiệm thu công trình về mặt tài chính, định mức và tổ chức lao động; lập hồ sơ thanh quyết toán công trình.

- Chuyên ngành Quản trị Dự án xây dựng

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng quản trị, tổ chức điều hành các dự án đầu tư xây dựng; Lập và thẩm định dự án đầu tư; định giá và quản lý chi phí dự án xây dựng; quản lý tiến trình thực hiện dự án trong giai đoạn xây dựng; giám sát và quản lý chất lượng dự án xây dựng; thanh quyết toán chi phí thực hiện dự án, kiểm toán thực hiện dự án.

14. Ngành Khai thác vận tải [Mã ngành D840101 (403), Chuyên ngành Quản trị logistic và vận tải đa phương thức]: chỉ tiêu 80

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng tổ chức, quản lý, kinh doanh khai thác các dịch vụ về logistic và vận tải đa phương thức như: phân phối, kho vận dịch vụ khách hàng, quản trị chiến lược của doanh nghiệp vận tải, nghiệp vụ kinh doanh quốc tế, phân tích và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.

II. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

Gồm các ngành: chỉ tiêu 80 sinh viên/ ngành

1 - Điều khiển tàu biển                         [Mã ngành C840107, (C65)]

2 - Vận hành khai thác máy tàu thủy    [Mã ngành C840108, (C66)]

3 - Công nghệ thông tin                        [Mã ngành C480201, (C67)]

4 - Cơ khí ô tô                                       [Mã ngành C510205, (C68)]

5 - Kinh tế vận tải biển                          [Mã ngành C840101, (C69)]

Hệ Cao đẳng Nhà trường không tổ chức thi tuyển, lấy kết quả thi Đại học năm 2012 của những thí sinh đã dự thi khối A vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ để xét tuyển, căn cứ vào hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng của thí sinh.

Các chuyên ngành Điều khiển tàu biển, Vận hành Khai thác máy tàu thủy, Công nghệ thông tin, Kinh tế vận tải biển, Kinh tế xây dựng, Cơ khí ô tô và Xây dựng cầu đường đã được đào tạo liên thông lên đại học để cấp bằng chính quy.  

* Lưu ý:

- Riêng các ngành 101, 102, C65, C66 yêu cầu: chỉ tuyển nam, tổng thị lực hai mắt phải đạt 18/10 trở lên, không mắc bệnh mù màu, phải nghe rõ khi nói thường cách 5m và nói thầm cách 0.5m và có cân nặng từ 45 kg trở lên.

- Thí sinh nam vào các ngành 101, C65 phải có chiều cao: nam từ 1.64m trở lên.

- Thí sinh nam vào các ngành 102, C66 phải có chiều cao: nam từ 1.61m trở lên.

III. LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUỐC TẾ HỆ CHÍNH QUY

- Chương trình liên kết với trường Đại học Surrey, Vương quốc Anh

Chỉ tiêu 100. Đào tạo Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh (3 năm tại Việt Nam và 1 năm tại Anh), bằng do Đại học Surrey cấp.

- Chương trình liên kết với trường Đại học Sunderland, Vương quốc Anh

Chỉ tiêu 100. Đào tạo Cử nhân các ngành: Quản trị Kinh doanh, Kế toán & Quản trị Tài chính, Tài chính ngân hàng (3 năm tại Việt Nam, 1 năm tại Anh hoặc 4 năm tại Việt Nam), bằng do Đại học Sunderland cấp.

- Chương trình liên kết với trường Đại học London South Bank, Vương quốc Anh

Chỉ tiêu 100. Đào tạo Cử nhân ngành Quản lý Công trình (3 năm tại Việt Nam, 1 năm tại Anh), bằng do trường Đại học London South Bank cấp.

THỜI GIAN TUYỂN SINH

Khóa bồi dưỡng Tiếng Anh: tháng 5 hàng năm

Khóa học chính thức:  tháng 9 hàng năm

Thông tin chi tiết về chương trình và tuyển sinh vui lòng liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ (IEC)

ĐT: (84 8) 3510 6171 / (84 8) 3898 2977

Email: iec@hcmutrans.edu.vn     

Website: www.iec.hcmutrans.edu.vn

IV. KÝ TÚC XÁ

Diện tích 5000 m2 tại phường Bình An, quận 2. Ký túc xá có khả năng đáp ứng chỗ ở cho 1500 sinh viên (5-8 sinh viên/phòng, có công trình phụ riêng và khu thể thao tập trung).

Số chỗ có thể tiếp nhận đối với khóa tuyển sinh năm 2012 là 800 sinh viên.

V. MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ  

Phòng Đào tạo, Bộ phận Hồ sơ tuyển sinh Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM

Điện thoại:  08 3512 69 02

Email:   tuyensinh@hcmutrans.edu.vn

Website: www.hcmutrans.edu.vn 


 
  Bản quyền thuộc về trường Đai Học Giao Thông Vận Tải TP HCM - 2005 Trang chủ| Giới thiệu| Email | Liên hệ