Số lượt truy cập
24730470
Liên hệ
Ban quản trị
Tin nội bộ
 
TUYỂN SINH ĐH-CĐ 2012

a Thông tin a Tư vấn - Giải đáp a Kết quả TS a SV mới cần biết
Thông tin tuyển sinh

Thông báo V/v Chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2012


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM

-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 378/ĐHGTVT 

TP. HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2012

 

THÔNG BÁO

V/v Chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh ĐH - CĐ năm 2012

--------------------------------------

Hội đồng Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh 2012 thông báo:

Hội đồng Tuyển sinh nhận đơn xin chấm phúc khảo từ ngày 01/08/2012 đến hết ngày 15/08/2012 (đơn viết tay hoặc tải tại đây).           

Lệ phí: 15.000 đồng/môn thi.

Các thí sinh có yêu cầu liên hệ với Bộ phận Hồ sơ tuyển sinh (08-35126902) – Phòng Đào tạo trường Đại học Giao thông vận tải Tp Hồ Chí Minh.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG - CHỦ TỊCH HĐTS

UV Thường trực HĐTS

 

( Đã ký )

 

ThS. Cổ Tấn Anh Vũ


 
  Bản quyền thuộc về trường Đai Học Giao Thông Vận Tải TP HCM - 2005 Trang chủ| Giới thiệu| Email | Liên hệ