Số lượt truy cập
24745604
Mail HCMUTRANS
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 

Liên hệ:
webmaster
Diễn đàn trực tuyến
 
TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN

1. Chức năng

Trung tâm huấn luyện thuyền viên thực hiện chức năng huấn luyện thuyền viên theo Công ước STCW 78 và các văn bản của Bộ Giao thông vận tải liên quan đến công tác huấn luyện thuyền viên; thực hiện chức năng huấn luyện các nghiệp vụ hàng hải khác khi có yêu cầu.

2. Nhiệm vụ:

Tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện thuyền viên và cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giao thông vận tải; huấn luyện nghiệp vụ hàng hải cho các đơn vị sản xuất;
Bồi dưỡng, hoàn thiện thuyền bộ theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế trước khi xuất khẩu lao động ra nước ngoài;
Bồi dưỡng cán bộ khoa học kỹ thuật được đào tạo trái ngành để có thể dự thi lấy giấy chứng nhận sỹ quan hoặc cấp trưởng tàu biển các loại theo hướng dẫn và quy định của Bộ Giao thông vận tải;
Tổ chức nghiên cứu khảo sát yêu cầu bồi dưỡng cán bộ hàng hải ở các đơn vị sản xuất kinh doanh ở khu vực, xây dựng chương trình, nội dung, kế hoạch bồi dưỡng phù hợp cho từng loại đối tượng và từng khoá học, trình Bộ Giao thông vận tải xét duyệt;
Tổ chức chiêu sinh các khoá huấn luyện, lập và lưu trữ hồ sơ, làm thủ tục để cấp hoặc xin cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ cho các đối tượng dự huấn luyện khi kết thúc khoá học;
Tư vấn cho các khoa Hàng hải, Máy tàu, Điện - Điện tử viễn thông, Bộ môn Ngoại ngữ về việc đầu tư cơ sở vật chất cho các phòng thực hành phục vụ công tác huấn luyện thuyền viên;
Hàng năm căn cứ vào điều kiện thực tế và kết quả huấn luyện, Giám đốc Trung tâm xem xét, đánh giá hoạt động huấn luyện thuyền viên đề xuất mức học phí, tiền công giảng dạy và các chi phí khác liên quan đến công tác huấn luyện; tư vấn cho Ban Giám hiệu điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp;
Xây dựng quy chế hoạt động của Trung tâm phù hợp với Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và các quy định khác của pháp luật;
Quan hệ với các đối tác, mở rộng và phát triển các hoạt động huấn luyện, tìm kiếm và thương thảo các hợp đồng huấn luyện;
Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 thường xuyên có hiệu lực và hiệu quả;

Trung tâm huấn luyện thuyền viên

Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Số 2, đường D3, Văn Thánh Bắc, Phương 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38982806

Fax: (08) 38982806

Email: tthltv2@hcm.vnn.vn 

NHÂN SỰ

CHỨC VỤ

LIÊN HỆ

Nguyễn Ngọc Tuấn, kỹ sư, thuyền trưởng hạng nhất, Giám đốc Trung tâm

38992821 - 0903931294

Hoàng Ngọc Thịnh, Kỹ sư, Phó Giám đốc trung tâm

38982806 - 0903939475

Đặng Khắc Phượng Hoàng, kỹ sư

0903196370

 

Qui chế đào tạo thuyền viên

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN THƯỜNG XUYÊN TẠI TRUNG TÂM

Huấn luyện để cấp các loại chứng chỉ theo Quy định của Bộ luật STCW95 và Quy định 66/2005/QĐ-BGTVT:

I. Huấn luyện để cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM):

1. Cập nhật kiến thức chuyên môn và tổ chức thi cho các thuyền viên là Sỹ quan vận hành (SQVH) boong và máy.

Chương trình huấn luyện bao gồm các môn học sau đây:

Sỹ quan Boong:

 • Luật hàng hải
 • Luật phòng ngừa va chạm trên biển
 • Trực ca
 • Điều động tàu
 • Khẩn cấp và cứu nạn
 • Khí tượng
 • Thiết bị dẫn đường
 • Labàn
 • Xếp dỡ hàng hoá
 • Hàng hải thiên văn
 • Hàng hải địa văn
 • Tiếng Anh nghiệp vụ

Sỹ quan máy:

 • Nồi hơi
 • Phòng chống ô nhiễm
 • Điện tàu thuỷ
 • Tự động
 • Máy lạnh
 • Diesel
 • Luật hàng hải
 • Khai thác máy
 • Máy phụ

Các học viên thực hành trên tàu, các phòng thí nghiệm và mô phỏng tại trường. 

2. Cập nhật kiến thức chuyên môn và tổ chức thi cho các thuyền viên là Sỹ quan hàng hải mức trách nhiệm quản lý (SQQL) boong và máy.

Chương trình huấn luyện bao gồm các môn học sau đây:

Sỹ quan boong:

 • Luật hàng hải
 • Điều động tàu
 • Khẩn cấp và cứu nạn
 • Khí tượng
 • Thiết bị dẫn đường
 • Labàn
 • Xếp dỡ hàng hoá
 • Hàng hải tổng hợp
 • Tiếng Anh nghiệp vu
 • Quản lý
 • Bảo hiểm
 • Máy tầu
 • Thương vụ

Sỹ quan máy:  

 • Hệ thống tự động
 • Tổ chức  sửa chữa
 • Kết cấu
 • Điện tàu thuỷ
 • Diesel
 • Khai thác máy tầu
 • Luật hàng hải
 • Máy phụ
 • Máy lạnh và điều hoà
 • Kỹ thuật dự báo hư hỏng
 • Nghiệp vụ quản lý
 • Chuyên đề
 • Thực hành khai thác
 • Anh ngữ chuyên nghành
 • Tin học

II. Giấy chứng nhận huấn luyện cơ bản

Chương trình huấn luyện bao gồm các môn sau:

 • Cơ bản về kỹ thuật cứu sinh
 • Cơ bản về phòng chống cháy
 • Sơ cứu y tế cơ bản
 • An toàn sinh mạng và trách nhiệm xã hội

III. Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ

Chương trình huấn luyện bao gồm các môn sau:

 • Làm quen tầu dầu, tàu chở hoá chất, tầu chở khí hoá lỏng, tàu khách hoặc tàu khách ro-ro
 • Nâng cao về khai thác tàu dầu, tàu chở hoá chất hoặc tàu chở khí hoá lỏng
 • Quản lý đám đông
 • An toàn hành khách, an toàn hàng hoá và tính nguyên vẹn của vỏ tàu
 • Quản lý khủng hoảng
 • Quan sát đồ giải radar
 • Thiết bị đồ giải radar tự động (ARPA)
 • Hệ thống an toàn và cấp cứu hàng hải toàn cầu (GOC,ROC)
 • Hệ thống hải đồ điện tử

IV. Giấy chứng nhận  huấn luyện đặc biệt

Chương trình huấn luyện bao gồm các môn sau:

 • Chữa cháy nâng cao
 • Sơ cứu y tế
 • Chăm sóc y tế
 • Bè cứu sinh xuồng cứu nạn
 • Xuồng cứu nạn cao tốc

 

  Bản quyền thuộc về trường Đai Học Giao Thông Vận Tải TP HCM - 2005 Trang chủ| Giới thiệu| Email | Liên hệ