Số lượt truy cập
24739364
Liên hệ
Ban quản trị
Tin nội bộ
 
TIN TỨC - SỰ KIỆN - ĐỌC BÁO

HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA TRƯỜNG TIN GD-VH-XH TIN KT-KH-CN

  Hoạt Động Của Trường
Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức “Hội thảo đào tạo theo hệ thống tín chỉ"
(Cập nhật ngày: 28/03/2012)


Nhằm tổng kết và đánh giá những mặt tích cực cũng như những vấn đề còn tồn tại của quá trình áp dụng học chế tín chỉ trong những năm vừa qua, ngày 27/03/2012, tại Hội trường A, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM đã tổ chức Hội thảo đào tạo theo hệ thống tín chỉ”.

Tại hội thảo, ThS.Cổ Tấn Anh Vũ, Trưởng phòng Đào tạo đã có báo cáo tổng kết chuyển đổi sang phương thức đào tạo tín chỉ của nhà trường trong thời gian qua. Từ năm học 2009-2010, từ khi chính thức chuyển từ hình thức đào tạo theo học chế niên chế sang học chế tín chỉ, Nhà trường đã ban hành được hệ thống văn bản quan trọng cho việc đào tạo theo học chế tín chỉ: xây dựng chương trình đào tạo cho các ngành, chuyên ngành, hướng dẫn đặt mã học phần, quy định giảng dạy theo học chế tín chỉ, hướng dẫn chuyển đổi điểm từ hệ niên chế sang hệ tín chỉ. Đặc biệt, Nhà trường đã ban hành kịp thời bảng quy đổi điểm từ hệ 10 sang hệ 4 theo hướng chia nhỏ hơn để đánh giá chính xác xếp loại của sinh viên. Nhà trường phát hành sổ tay cố vấn học tập, sổ tay sinh viên hàng năm. Website của trường được đưa vào sử dụng có hiệu quả: sinh viên đăng ký học phần online thuận tiện hơn, hệ thống văn bản, thông báo, thông tin liên lạc giữa các cá nhân, đơn vị trong trường được dễ dàng hơn. Hình thức cảnh cáo học vụ trước khi ra quyết định thôi học là một cơ hội để sinh viên phấn đấu, cải thiện việc học tập. Bên cạnh những thành công bước đầu, Nhà trường đã gặp không ít khó khăn về công tác lập kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy…, đặc biệt, các giảng viên của trường gặp khó khăn trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, quản lý lớp và đánh giá kết quả của sinh viên.

 ThS.Cổ Tấn Anh Vũ, Trưởng phòng Đào tạo báo cáo tổng kết công tác đào tạo tín chỉ

Sau báo cáo của ThS. Cổ Tấn Anh Vũ, hội nghị tiếp tục được nghe các tham luận của đại diện phòng ban và các khoa như: “Công tác đào tạo tín chỉ-khó khăn và giải pháp” (ThS. Trần Thiện Lưu, Phó trưởng Phòng Đào tạo), “Đào tạo tín chỉ-những thuận lợi và thách thức đối với sinh viên” (TS. Nguyễn Quốc Hiển, Trưởng khoa Công trình giao thông), “Những thách thức đối với giảng viên khoa Điện-ĐTVT trong đào tạo tín chỉ” (TS.Đồng Văn Hướng, Trưởng khoa Điện-ĐTVT), “Công tác giảng dạy tín chỉ tại các khoa/bộ môn Cơ bản” (TS.Bành Đức Dũng, Khoa Cơ bản), “Kinh nghiệm trong xây dựng chương trình và tổ chức giảng dạy tại khoa Kỹ thuật tàu thủy” (TS.Vũ Ngọc Bích, Trưởng khoa Kỹ thuật tàu thủy), “Vai trò của cố vấn học tập trong đào tạo tín chỉ” (ThS. Nguyễn Anh Tuấn, Khoa Công trình giao thông), “Công tác giảng dạy trong đào tạo tín chỉ” (TS. Lê Quang Đức, Khoa Điện-ĐTVT).

 TS. Nguyễn Quốc Hiển, Trưởng khoa Công trình giao thông trình bày tham luận Đào tạo tín chỉ-những thuận lợi và thách thức đối với sinh viên
 

 Tham luận Kinh nghiệm trong xây dựng chương trình và tổ chức giảng dạy tại khoa Kỹ thuật tàu thủydo TS.Vũ Ngọc Bích, Trưởng khoa Kỹ thuật tàu thủy trình bày

TS.Bành Đức Dũng, Khoa Cơ bản với tham luận Công tác giảng dạy tín chỉ tại các khoa/bộ môn Cơ bản


 ThS. Trần Thiện Lưu, Phó trưởng Phòng Đào tạo nêu ra những khó khăn trong công tác đào tạo theo học chế tín chỉ 
Hầu hết các tham luận đều tập trung vào việc làm rõ những thuận lợi của trường khi áp dụng học chế tín chỉ vào hệ thống giáo dục đào tạo. Tuy nhiên, các báo cáo viên cũng thừa nhận, giảng viên và sinh viên còn thói quen dạy và học theo niên chế, cố vấn học tập chưa làm tốt vai trò của mình, chương trình đào tạo còn nhiều bất cập, phân bố các học phần trong từng học kỳ chưa hợp lý…   

Các đại biểu đã cùng nhau thảo luận những vấn đề được nêu ra trong hội thảo đồng thời đề xuất những ý kiến đóng góp. TS. Nguyễn Văn Thư, Hiệu trưởng nhà trường đã đúc kết các vấn đề trọng tâm và những việc cần làm trong thời gian tới. Đó là: cải tiến công tác tổ chức, quản lý, quy trình đăng ký học phần, giáo trình tài liệu, hoàn thành công tác giáo trình, tài liệu cho tất cả các học phần vào năm 2013; tăng cường cơ sở vật chất: phòng học, hệ thống mạng, thư viện, thư viện điện tử; cố gắng phát huy nguồn lực của Nhà trường, các chương trình, mục tiêu,… để có cơ sở vật chất tốt nhất cho sinh viên; chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra; giảng viên phải tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, nâng cao chất lượng giảng dạy; Nhà trường tìm nguồn lực để tăng thêm thu nhập, tăng đơn giá giờ giảng, giáo trình, hỗ trợ cho cán bộ, giảng viên đi học.

Thẳng thắn nhìn nhận những bất cập trong công tác đào tạo tín chỉ và định hướng những việc cần làm trong thời gian tới, Nhà trường cùng các cán bộ, giảng viên quyết tâm khắc phục những khó khăn, góp phần đào tạo theo học chế tín chỉ ngày càng tốt hơn.


 ThS.Trần Đình Long, Trưởng phòng Thanh tra góp ý tại hội thảo 

 TS. Nguyễn Văn Thư, Hiệu trưởng nhà trường kết luận tại hội thảo
Các tin đã đưa
 
  Bản quyền thuộc về trường Đai Học Giao Thông Vận Tải TP HCM - 2005 Trang chủ| Giới thiệu| Email | Liên hệ