Số lượt truy cập
24729926
Mail HCMUTRANS
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 

Liên hệ:
webmaster
Diễn đàn trực tuyến
 
 
THÔNG BÁO - BIỂU MẪU

  Thông báo chung Thông tin việc làm Biểu mẫu  

  Thông Báo Chung
Thông báo V/v xét miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy năm học 2009-2010
(Cập nhật ngày: 03/09/2009)


bộ giao thông vận tải
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

---------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Số: 560/KH-CTSV

Tp. HCM, ngày 03 tháng 09 năm 2009

THÔNG BÁO

V/v xét miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy năm học 2009-2010

Để thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy đang học tại trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thuộc diện được hưởng chế độ ưu đãi theo các quy định hiện hành, Nhà trường thông báo về việc xét miễn, giảm học phí năm học 2009-2010 như sau:

1. Đối tượng được xét miễn học phí:

a) Sinh viên thuộc diện được hưởng chế độ ưu đãi theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội, Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Tài chính;

b) Sinh viên có cha mẹ và bản thân thường trú tại các xã (phường, thị trấn) đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 giai đoạn 2006-2010 theo các Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/07/2006; số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/07/2007; số 69/2008/QĐ-TTg ngày 28-05-2008 của Thủ tướng Chính phủ;

c) Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa;

d) Sinh viên thuộc đối tượng tuyển chọn từ các trường dự bị đại học dân tộc.

2. Đối tượng được xét giảm 50% học phí:

a) Sinh viên là con công chức, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động và được hưởng trợ cấp thường xuyên;

b) Sinh viên có gia đình thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước;

c) Sinh viên thuộc diện Quỹ 156 của thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thời gian miễn giảm:

a) Sau khi có quyết định miễn giảm học phí, thì việc miễn giảm học phí được thực hiện trong suốt thời gian học tập của sinh viên tại Trường (trừ các đối tượng tại điểm b và c - mục 2).

b) Đối với sinh viên có gia đình thuộc diện hộ nghèo (đối tượng tại điểm b - mục 2) sẽ được xét theo từng học kỳ:

- Hộ nghèo năm 2009 được xét miễn giảm trong học kỳ 1 năm học 2009-2010;

- Hộ nghèo năm 2010 được xét miễn giảm trong học kỳ 2 năm học 2009-2010.

c) Sinh viên thuộc diện Quỹ 156 của thành phố Hồ Chí Minh (đối tượng tại đểm c - mục 2) sẽ được hỗ trợ bằng hình thức giảm 50% học phí trong năm học và chỉ giải quyết đối với sinh viên nộp thủ tục vào đầu năm học.

4. Thủ tục, trình tự xét miễn giảm:

Các sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí (tại mục 1 và 2) phải tiến hành làm các thủ tục sau:

a) Phải làm đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu thống nhất do Nhà trường phát hành. Sinh viên lấy mẫu đơn trực tiếp tại đây hoặc liên hệ mua tại phòng Công tác CT-SV. Trong đơn  phải khai đầy đủ các nội dung liên quan và có xác nhận của các cơ quan quản lý theo yêu cầu (nếu có).

b) Nộp kèm theo đơn các giấy tờ sau:

- Sinh viên thuộc diện ưu đãi: Bản sao (công chứng) Quyết định cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo, hoặc Giấy chứng nhận bản thân thuộc đối tượng ưu đãi do cơ quan LĐ-TB-XH cấp quận, huyện cấp.

- Sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã (phường, thị trấn) đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 của Chính phủ: Bản sao (công chứng) Hộ khẩu gia đình.

- Sinh viên là con công chức, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động và được hưởng trợ cấp thường xuyên: Bản sao (công chứng) Quyết định được hưởng trợ cấp do tai nạn lao động của cơ quan LĐ-TB-XH cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương.

- Sinh viên thuộc Quỹ 156 của thành phố Hồ Chí Minh làm đơn theo mẫu quy định do địa phương phát hành.

- Sinh viên có gia đình thuộc diện hộ nghèo: Giấy chứng nhận sinh viên thuộc hộ nghèo do UBND xã cấp.

Căn cứ vào đơn xin miễn giảm học phí của sinh viên và các quy định hiện hành, sau khi hết thời hạn nhận đơn, phòng Công tác CT-SV tổng hợp danh sách sinh viên đủ điều kiện miễn hoặc giảm học phí trình Ban Giám hiệu quyết định.

Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí sẽ chuyển cho các khoa quản lý sinh viên và đăng tải trên website nhà trường.

5. Thời gian nhận thủ tục xin miễn giảm học phí:

a) Trong mỗi năm học tiến hành xét miễn giảm học phí 02 đợt.

b) Thời gian nhận thủ tục xin miễn giảm học phí:

- Đợt 1: Từ 20/09/2009 đến hết ngày 28/11/2009;

- Đợt 2: sẽ có thông báo cụ thể vào đầu học kỳ 2 (tháng 3/2010).

c) Phòng Công tác CT-SV là nơi nhận thủ tục xin miễn giảm học phí.

6. Một số điểm chú ý:

- Sinh viên thuộc nhiều diện sẽ chỉ được xét theo một diện có mức miễn giảm học phí cao nhất.

- Sinh viên thuộc diện được miễn giảm nhưng vì lý do nào đó chưa được miễn giảm phải làm thủ tục lại để xin xét miễn giảm và chỉ được giải quyết từ năm học 2010-2011 trở về sau.

- Sinh viên nộp đơn sau thời hạn quy định sẽ không được giải quyết.

- Các trường hợp đặc biệt do Ban Giám hiệu xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Đoàn trường, HSV trường;

- Phòng: ĐT, CT-SV, TVụ, TC-HC;

- Ban Q-trị Website;

- 8 khoa QLSV, bộ môn Mác-Lê;

- Lưu: CT-SV, VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. NGUYỄN VĂN THƯ

Các tin đã đưa
 
  Bản quyền thuộc về trường Đai Học Giao Thông Vận Tải TP HCM - 2005 Trang chủ| Giới thiệu| Email | Liên hệ