Số lượt truy cập
24731026
Mail HCMUTRANS
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 

Liên hệ:
webmaster
Diễn đàn trực tuyến
 
 
THÔNG BÁO - BIỂU MẪU

  Thông báo chung Thông tin việc làm Biểu mẫu  

  Thông Báo Chung
Quy định về xét miễn giảm học phí năm học 2008 - 2009
(Cập nhật ngày: 11/09/2008)


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP. HỒ CHÍ MINH

--------------------

Số :   741/ QLSV    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------o0o------------

 

Tp.  Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2008

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
NĂM HỌC 2008-2009.
 
I.        Đối tượng: chỉ xét đối với SV hệ chính quy tập trung
1.        Diện miễn học phí:
-      SV thuộc diện ưu đãi theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006.
-      SV có cha mẹ và bản thân thường trú tại các xã (phường, thị trấn) đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 giai đoạn 2006-2010 theo các Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11-07-2006; số 113/2007/QĐTTg ngày 20-07-2007; số 69/2008/QĐ-TTg ngày 28-05-2008 của Thủ tướng Chính phủ. (Sinh viên xem Danh sách các xã thuộc chương trình 135 giai đoạn 2006-2010 trong website nhà trường).
-      SV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.
-      SV thuộc đối tượng tuyển chọn từ các Trường Dự bị Đại học dân tộc.
2.        Diện giảm 50% học phí:
-      SV là con CC-VC mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp thường xuyên.
-      SV có gia đình thuộc diện Hộ nghèo theo quy định của Nhà nước.
-      SV thuộc diện Quỹ 156 của TP. Hồ Chí Minh.
3.        Thòi gian miễn giảm:
-      Trừ diện SV có gia đình là hộ nghèo và SV thuộc chương trình Quỹ 156 của TP. Hồ Chí Minh, SV thuộc các diện miễn giảm khác nói trên sau khi đã có kết quả xét miễn giảm (có Quyết định miễn giảm học phí) thì việc miễn giảm học phí được thực hiện trong suốt thời gian học tập của sinh viên tại trường (sinh viên chỉ phải làm đơn 1 lần).
-      Trường hợp SV có gia đình thuộc diện Hộ nghèo được xét theo từng học kỳ :
          Hộ nghèo năm 2008 được xét miễn giảm trong học kỳ 1 năm học 2008-2009
          Hộ nghèo năm 2009 được xét miễn giảm trong học kỳ 2 năm học 2008-2009
-      SV thuộc diện Quỹ 156 của TP. Hồ Chí Minh được hỗ trợ bằng hình thức giảm 50% học phí trong năm học và chỉ giải quyết đối với SV nộp thủ tục vào đầu năm học.
II.      Thủ tục:
            Các SV thuộc diện được miễn giảm học phí phải tiến hành làm các thủ tục sau:
-      Phải làm Đơn xin miễn giảm học phí theo mẫu thống nhất do Nhà trường phát hành. SV lấy mẫu đơn trực tiếp trên website của trường theo địa chỉ www.hcmutrans.edu.vn (dưới quy định này).
-      Trong đơn khai đầy đủ các nội dung liên quan và có xác nhận của các cơ quan quản lý theo yêu cầu trong đơn (nếu có).
-      Nộp kèm theo đơn các giấy tờ sau:
·         SV thuộc diện ưu đãi: Bản sao công chứng Quyết định cấp Sổ ưu đãi giáo dục đào tạo, hoặc Giấy chứng nhận bản thân thuộc đối tượng ưu đãi do Cơ quan LĐ-TB-XH cấp Quận, Huyện cấp.
·         SV cha mẹ thường trú tại các xã (phường, thị trấn) đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 của Chính phủ: Bản sao có công chứng Hộ khẩu gia đình.
·         SV có cha hoặc mẹ là CC-VC bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp: Bản sao có công chứng Quyết định được hưởng trợ cấp do tai nạn lao động của Cơ quan LĐ-TB-XH cấp Tỉnh, TP hoặc tương đương.
·         SV thuộc Quỹ 156 của TP. Hồ Chí Minh làm đơn theo mẫu quy định do địa phương phát hành.
-      Căn cứ vào Đơn xin miễn giảm học phí của sinh viên và các Quy định hiện hành, sau khi hết thời hạn nhận đơn, Tổ Công tác sinh viên lên danh sách sinh viên đủ điều kiện miễn hoặc giảm học phí trình Ban Giám Hiệu duyệt và ra quyết định.
-      Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí sẽ chuyển cho các Khoa và đăng tải trên website nhà trường.
III.    Thời gian nhận thủ tục xin miễn giảm học phí:
-      Trong năm học tiến hành xét miễn giảm học phí 2 đợt.
-      Tổ Công tác sinh viên là nơi nhận thủ tục xin miễn giảm học phí.
-      Thời gian nhận thủ tục xin miễn giảm học phí:
                        Đợt 1: Từ 15-09-2008 đến hết ngày 28-11-2008.
                        Đợt 2: sẽ có thông báo cụ thể vào đầu học kỳ 2 (tháng 03/2009).
IV.    Một số điểm chú ý:
-      SV thuộc nhiều diện sẽ chỉ được xét theo một diện có mức miễn giảm học phí cao nhất.
-      SV thuộc diện được miễn giảm nhưng vì lý do nào đó chưa được miễn giảm phải làm thủ tục lại để xin xét miễn giảm và chỉ được giải quyết từ năm học 2008-2009 trở về sau.
-      SV nộp đơn sau thời hạn quy định sẽ không được giải quyết.
-      Các trường hợp đặc biệt do Hiệu trưởng xem xét quyết định.

         Nơi nhận:

-     Phòng Tài vụ.

-     Các Khoa Đào tạo.

-     Website.

-     Lưu ĐT, TC-HC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký và đóng dấu)

TS NGUYỄN VĂN THƯ

Download mẫu tại đây

Các tin đã đưa
 
  Bản quyền thuộc về trường Đai Học Giao Thông Vận Tải TP HCM - 2005 Trang chủ| Giới thiệu| Email | Liên hệ