Số lượt truy cập
24752429
Liên hệ
Ban quản trị
Tin nội bộ
 

THÔNG TIN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2013

Thông báo V/v Chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2012
Cập nhật ngày: 04/09/2012

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP. HCM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO HỌC

-----------

Số: 464/TS-SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

TP. HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2012

 

THÔNG BÁO

V/v Chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ
năm 2012

Căn cứ  vào Quy chế Tuyển sinh sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng tuyển sinh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2012, trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo:

Những thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2012 có nhu cầu chấm phúc khảo bài thi, gửi đơn về Phòng Khoa học công nghệ và Đào tạo sau đại học (tải đơn tại đây).

Thời gian nhận đơn đến hết ngày 21/09/2012.

 

KT. CHỦ TỊCH HĐTSCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

PGS.TS.Nguyễn Hữu Khương


 

  Bản quyền thuộc về trường Đai Học Giao Thông Vận Tải TP HCM - 2005 Trang chủ| Giới thiệu| Email | Liên hệ