Số lượt truy cập
24731144
Mail HCMUTRANS
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 

Liên hệ:
webmaster
Diễn đàn trực tuyến
 
Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ

CÔNG KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
CỦA TRƯỜNG ĐH GTVT TP.HCM

(Thực hiện theo thông tư 09/2009/TT-BGD&ĐT ban hành ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ GD & ĐT)

1. Một số thông tin công khai của trường năm học 2014-2015 (biểu mẫu tổng hợp)

2. Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng  (biểu mẫu 21)

3. Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015 (biểu mẫu 22)

4. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015 (biểu mẫu 20)

5. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 (biểu mẫu 23)

6. Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2014-2015  (biểu mẫu 24)

7. Công bố chuẩn đầu ra

a. Quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành

b. Danh mục chuẩn đầu ra của các ngành

 

  Bản quyền thuộc về trường Đai Học Giao Thông Vận Tải TP HCM - 2005 Trang chủ| Giới thiệu| Email | Liên hệ