Số lượt truy cập
24523224
Mail HCMUTRANS
Tên đăng nhập
Mật khẩu
 

Liên hệ:
webmaster
Diễn đàn trực tuyến
 
Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ

CÔNG KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
CỦA TRƯỜNG ĐH GTVT TP.HCM

(Thực hiện theo thông tư 09/2009/TT-BGD&ĐT ban hành ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ GD & ĐT)

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

a. Một số thông tin công khai của trường ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM năm học 2013-2014 (biểu mẫu tổng hợp)

b. Công khai cam kết chất lượng đào tạo Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2013 – 2014 (biểu mẫu 20)

c. Công khai chất lượng đào tạo thực tế Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh (biểu mẫu 21)

d. Công khai đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2014 - 2015 (biểu mẫu 23)

2. Công khai cơ sở vật chất năm học 2013-2014 (biểu mẫu 22)

3. Công khai thu chi tài chính năm học 2012-2013 (biểu mẫu 24)

4. Công bố chuẩn đầu ra

a. Quyết định ban hành chuẩn đầu ra các ngành

b. Danh mục chuẩn đầu ra của các ngành

 

  Bản quyền thuộc về trường Đai Học Giao Thông Vận Tải TP HCM - 2005 Trang chủ| Giới thiệu| Email | Liên hệ