Lời hay ý đẹp về người thầy

 

·    Dạy tức là học hai lần (G.Guibe)

·    Trọng thầy mới được làm thầy

·    Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người (Hồ Chí Minh)

·    Một gánh sách không bằng một giáo viên giỏi (Ngạn ngữ Trung Quốc)

·    Một ông thầy mà không dạy cho trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đạp búa trên sắt   nguội mà thôi (Horaceman)

·    Đem việc làm mà dạy người ta thì người ta theo; chỉ đem lời nói mà dạy người ta thì người ta không phục (Đệ Ngũ Luận)

·    Người cha chính là thầy dạy đầu tiên của đứa trẻ (T.Thore)

·    Phải tôn kính thầy dạy mình, bởi lẽ nếu cha mẹ cho ta sự sống thì chính các thầy giáo cho ta phương cách sống đàng hoàng tử tế (Philoxene de Cythere)

·    Nào có ai dạy giỏi hơn con kiến, thế mà nó chẳng cần nói một lời nào (Benjamin Franklin)

·    Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

·    Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy (Tục ngữ Việt Nam)

·    Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn. (Uyliam Batơ Dit)

·    "Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình." (Can Jung)

·    "Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ." (Galileo)

·    "Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái tranh của con nhà nghèo." (Pestalogi)

·    "Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được." (Usinxki)

·    "Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác." (Usinxki)

·    "Đối với người giáo viên, cần phải có kiến thức, có hiểu biết sư phạm về quy luật xã hội, có khả năng dung lời nói để tác động đến tâm hồn học sinh. Có kỹ năng đặc sắc nhìn nhận con người và cảm thấy những rung động tinh tế nhất của trái tim con người." (Xukhomlinxki)

·    "Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên." (Gôlôbôlin)

 

Teacher's Day Quotes

·    A good teacher is like a candle - it consumes itself to light the way for others. (Author Unknown)

·    Teaching is not a lost art, but the regard for it is a lost tradition. (Jacques Barzun)

·    Good teachers are costly, but bad teachers cost more. (Bob Talbert)

·    The true teacher defends his pupils against his own personal influence. He inspires self-distrust. He guides their eyes from himself to the spirit that quickens him. He will have no disciple. (Amos Bronson Alcott)

·    Teaching is leaving a vestige of one self in the development of another. And surely the student is a bank where you can deposit your most precious treasures. (Eugene P.Bertin)

·    The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires. (William Arthur Ward)

·    A teacher's purpose is not to create students in his own image, but to develop students who can create their own image. (Author Unknown)

·    What the teacher is, is more important than what he teaches. (Karl Menningervv)

·    The dream begins with a teacher who believes in you, who tugs and pushes and leads you to the next plateau, sometimes poking you with a sharp stick called "truth." (Dan Rather)

·    In teaching you cannot see the fruit of a day's work. It is invisible and remains so, maybe for twenty years. (Jacques Barzun)

·    Teaching is the profession that teaches all the other professions. (Author Unknown)

·    The best teachers teach from the heart, not from the book. (Author Unknown)

·    "A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops." (Henry Brooks Adams)

·    "Teachers, I believe, are the most responsible and important members of society because their professional efforts affect the fate of the earth." (Helen Caldicott, author and peace activist)

·    Better than a thousand days of diligent study is one day with a great teacher (Japanese proverb)

·    "The whole art of teaching is only the art of awakening the natural curiosity of young minds for the purpose of satisfying it afterwards." (Anatole France)

·    Those who educate children well are more to be honored than parents, for these only gave life, those the art of living well. (Aristotle)

·    A gifted teacher is as rare as a gifted doctor, and makes far less money (Author unknown)