DANH SÁCH CÁC THÍ SINH CÓ ĐIỂM CAO NHẤT
(Kỳ thi Tuyển sinh ĐH-CĐ 2012 tại ĐH GTVT TP.HCM)
STT SBD Ngành Họ Tên Ngày sinh Toán Hóa TSĐ1 TSĐ2 TT