KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐH-CĐ NĂM 2012
  Tra cứu điểm thi    Điểm chuẩn    DS TT NV1    DS TT NV2    Phúc khảo  
 Tra cứu điểm thi

    Số báo danh

  >> Xem danh sách các Thủ khoa

  Hướng dẫn: Khi nhập vào SBD để xem điểm,
                     thí sinh chỉ nhập vào phần số.
        VD: nhập vào 123 thay cho GTSA 00123

    Họ và tên
                 
Bộ gõ