KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐH-CĐ NĂM 2012

  Tra cứu điểm thi    Điểm chuẩn    DS TT NV1    DS TT NV2    Phúc khảo  

Điểm chuẩn trúng tuyển NV1

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

STT NGÀNH
(CHUYÊN NGÀNH)
MÃ NGÀNH ĐTT (KV3-HSPT)
1 Khoa học hàng hải
(Điều khiển tàu biển)
D840106
(101)
13.0
2 Khoa học hàng hải
(Vận hành khai thác máy tàu thủy)
D840106
(102)
13.0
3 Kỹ thuật điện, điện tử
(Điện và tự động tàu thủy, Điện công nghiệp)
D520201
(103)
13.0
4 Kỹ thuật điện tử, truyền thông
(Điện tử viễn thông)
D520207
(104)
13.0
5 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
(Tự động hóa công nghiệp)
D520216
(105)
13.0
6 Kỹ thuật tàu thủy
(Thiết kế thân tàu thủy , Công nghệ đóng tàu thủy,
Thiết bị năng lượng tàu thủy, Kỹ thuật công trình ngoài khơi)
D520122
(107)
13.0
7 Kỹ thuật cơ khí
(Cơ giới hóa xếp dỡ, Cơ khí ô tô, Máy xây dựng)
D520103
(108)
13.0
8 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
(Xây dựng công trình thủy, Xây dựng cầu đường,
Quy hoạch giao thông, Xây dựng đường sắt - Metro)
D580205
(109)
14.0
9 Kỹ thuật công trình xây dựng
(Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật kết cấu công trình)
D580201
(116)
16.0
10 Công nghệ thông tin D480201
(112)
13.0
11 Truyền thông và mạng máy tính D480102
(115)
13.0
12 Kinh tế vận tải
(Kinh tế vận tải biển)
D840104
(401)
15.0
13 Kinh tế xây dựng
(Kinh tế xây dựng, Quản trị Dự án xây dựng)
D580301
(402)
14.5
14 Khai thác vận tải
(Quản trị logistic và vận tải đa phương thức)
D840101
(403)
15.0

>> Xem danh sách trúng tuyển NV1   

HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

STT NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) MÃ NGÀNH ĐTT (KV3-HSPT)
1 Điều khiển tàu biển C840107 (C65) 10.0
2 Vận hành khai thác máy tàu thủy C840108 (C66) 10.0
3 Công nghệ thông tin C480201 (C67) 10.0
4 Công nghệ kỹ thuật ô tô (Cơ khí ô tô) C510205 (C68) 10.0
5 Khai thác vận tải (Kinh tế vận tải biển) C840101 (C69) 10.0