KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐH-CĐ NĂM 2012
  Tra cứu điểm thi    Điểm chuẩn    DS TT NV1    DS TT NV2    Phúc khảo  
 Kết quả chấm phúc khảo

Tổng số thí sinh xin phúc khảo:  
STT SBD Họ Tên Ngày sinh Điểm trước PK Điểm sau PK
Toán Hóa Toán Hóa