ĐH GTVT TP.HCM - Trường Trung học GTVT Miền Nam >>
Các Thông báo TKB - Lịch thi Xem điểm Gửi - Nhận thư
Lịch thi Lịch học


Lịch thi lần 1,2 ,3 của các lớp KX09CT, XC10CT, KX12CT

(Cập nhật ngày 22/04/13)


Ngày

11/05/2013

Lớp

07h30

09h30

13h30

15h30

KX09CT

Đường Ô Tô (L1)

Tài Chính DN (L2)

Định Mức … (L1)

Kế Toán DN (L1)

XC10CT

Vật Liệu XD (L1)

Trắc Địa (L2)

Kiến Trúc (L1)

Địa Chất CT (L2)

KX12CT

Những Nguyên Lý (P1)

 

Pháp Luật Đại Cương (L1

 

 

Ngày

12/05/2013

Lớp

07h30

09h30

13h30

15h30

KX09CT

Điều Tra QH (L2)

Lập và Thẩm định (L1)

Tài Chính Tiền Tệ (L2)

Thị Trường CK (L1)

XC10CT

Cơ Học Kết Cấu 2 (L2)

Kết Cấu BTCT1 (L1)

Cơ Học Đất (L2)

Cơ Kết Cấu 1 (L3)

 KX12CT

Tiếng Anh CB 1 (L1)

 

 

 

 Chú ý :           

- Học viên vào phòng phải mang theo Thẻ Sinh viên hoặc Giấy CMND                    

- Những thắc mắc về kế hoạch học tập, thi, kiểm tra …., học viên liên hệ trực tiếp với khoa Tại chức qua địa chỉ Email: taichuchcm@yahoo.com.sg, ĐT: 08.38980.429  
Trường ĐH GTVT TP.HCM 2005