ĐH GTVT TP.HCM - Trường Trung học GTVT Miền Nam >>
Các Thông báo TKB - Lịch thi Xem điểm Gửi - Nhận thư
Lịch thi Lịch học


Lịch thi các lớp KX09CT, XC10CT, KX12CT (Cập nhật 22/12/2013)

(Cập nhật ngày 26/09/13)

  

 

Lớp

Ngày 04 – 01- 2014

07h30

09h30

13h30

15h30

KX09CT

Chiến Lược KD

(L2)

Tổ chức ĐHSX (L2)

Thị Trường CK (L3)


Phân tích HĐ KT (L3)

 

XC10CT

Kinh tế XD (L2)

Kết Cấu BTCT2

(L2)

Tiếng Anh CN

(L1)

Đại Số 

(L3)

KX12CT

Lý Thuyết XS

(L1)

Kinh Tế Vi Mô 2 

(L1)

Toán Cao Cấp 1 

(L3)

Anh Văn CB2

(L1)

 

Lớp

Ngày 05 – 01 - 2014

07h30

09h30

13h30

15h30

KX09CT

Lập và Thẩm định 

(L3)

Nguyên Lý TK 

(L3)

Công Trình NT 

(L3)

Kinh tế XD (L3)        

XC10CT

Đàn Hồi ƯD (L1)

Nền Móng (L3)

Kết Cấu Thép 2 

(L1)

Vật Liệu XD (L3) 

KX12CT

Tư Tưởng HCM (L1)

 

 

 


Chú ý :

- Học viên vào phòng phải mang theo Thẻ Sinh viên hoặc Giấy CMND                

- Những thắc mắc về kế hoạch học tập, thi, kiểm tra ….,

học viên liên hệ trực tiếp với Phòng Đào tạoVLVH qua địa chỉ

 Email: taichuchcm@yahoo.com.sg hoặcĐT : 08.38980429

PHÒNG ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC 
Trường ĐH GTVT TP.HCM 2005