ĐH GTVT TP.HCM - Trường CĐ Cộng đồng Vĩnh Long >>
Các Thông báo TKB - Lịch thi Xem điểm Gửi - Nhận thư
Lịch thi Lịch học


Lịch học của các lớp tại Vĩnh Long


>> Lịch học học kì 1 lớp tại Vĩnh Long năm học 2014-2015

>> Lịch học học kì 2 lớp tại Vĩnh Long năm học 2013-2014


Lịch thi
Lịch thi lần 1,2,3 tại Vĩnh long đợt thi tháng 01 2015  (Cập nhật ngày 07/01/15)

Lịch thi lần 1,2,3 Lớp KX11VL đợt thi tháng 9/2014  (Cập nhật ngày 17/09/14)

Lịch thi lần 1,2,3 Lớp XC11VL đợt tháng 06/2014  (Cập nhật ngày 27/05/14)

Lịch thi lớp KX11VL - Tháng 03/2014  (Cập nhật ngày 03/03/14)

Lịch thi lớp KX11VL tháng 11/2013  (Cập nhật ngày 23/10/13)

Lịch thi lần 1, 2, 3 lớp KX11VL tháng 7/2013  (Cập nhật ngày 19/06/13)

Lịch thi lần 1, 2, 3 lớp KX11VL  (Cập nhật ngày 02/04/13)

Lịch thi lần 1,2, 3 lớp KX11VL  (Cập nhật ngày 10/10/12)

Lịch thi lần 1,2 lớp KX11VL  (Cập nhật ngày 30/07/12)