Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM >>
Các Thông báo TKB - Lịch thi Xem điểm Gửi - Nhận thư

Các Thông báo

Một số mẫu đơn dành cho sinh viên hệ vừa làm vừa học
(Cập nhật ngày: 30/09/09)


1. Đơn xin cấp lại thẻ học viên, download

2. Đơn đề nghị điều chỉnh bảng điểm, download

3. Đơn xin đăng ký học lại, download

4. Mẫu giấy xác nhận vay vốn, download

5. Đơn xin thi lại tốt nghiệp, download

6. Đơn xin nghỉ học tạm thời, download

7. Đơn xin bảo lưu điểm, chuyển điểm tương đương, download

8. Đơn xin chuyển lớp – ngành - địa điểm học, download

9. Đơn xin thôi học, download

10. Mẫu phiếu đăng ký làm bằng, download

11. Đơn xin điều chỉnh sai sót, download

12. Đơn xin nhập học trở lại, download

13. Mẫu danh sách đăng ký đề tài tốt nghiệp, download

14. Đơn xin xét lên lớp, download

15. Đơn xin thi tốt nghiệp, làm đồ án TN download

16. Đơn xin chuyển trường, download

17. Mẫu đơn nộp học phí qua ngân hàng, download