Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM >>
Các Thông báo TKB - Lịch thi Xem điểm Gửi - Nhận thư

Các Thông báo
Thông báo về việc mở lớp học lại   
(Cập nhật ngày: 18/04/14)
Thông báo danh sách thi tốt nghiệp ngành kinh tế   
(Cập nhật ngày: 16/04/14)
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp hệ VLVH đợt 1/2014   
(Cập nhật ngày: 12/03/14)
Thông báo: Về việc kiểm tra, đối chiếu bằng TN Cao đẳng- hệ liên thông VLVH tại TP.HCM   
(Cập nhật ngày: 05/03/14)
Thông báo: Về việc kiểm tra, đối chiếu bằng TN PTTH- hệ VLVH tại TP.HCM   
(Cập nhật ngày: 05/03/14)
Thông báo:V/V chốt danh sách nhận đồ án, luận văn, thi tốt nghiệp khóa 2009T   
(Cập nhật ngày: 25/02/14)
Thông báo nộp thủ tục làm Bằng tốt nghiệp tháng 02/2014   
(Cập nhật ngày: 11/02/14)
Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 1/2014   
(Cập nhật ngày: 11/02/14)
Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp ngành kinh tế   
(Cập nhật ngày: 26/11/13)
Thông báo về việc nhận Bằng Tốt nghiệp tháng 11/2013   
(Cập nhật ngày: 25/11/13)
QĐ công nhận tốt nghiệp Đại học hệ vừa làm vừa học tháng 10/2013   
(Cập nhật ngày: 29/10/13)
TB kế hoạch Thực tập và Tốt nghiệp khóa 2009-2014 các lớp TP.HCM và Vũng Tàu (thay đổi)   
(Cập nhật ngày: 03/10/13)
 
Thông báo về việc xét thi đua, khen thưởng năm học 2012-2013   
(Cập nhật ngày: 05/09/13)
 
Thông báo nhận Bằng tốt nghiệp đợt tháng 8/2013   
(Cập nhật ngày: 20/08/13)
 
Thông báo nộp thủ tục làm Bằng TN tháng 7-2013   
(Cập nhật ngày: 31/07/13)
 
Thông báo Quyết định 539/QĐ-VLVH công nhận tốt nghiệp hệ Đại học VLVH tháng 7 - 2013   
(Cập nhật ngày: 31/07/13)
 
Thông báo về việc kiểm tra học phí hệ VLVH   
(Cập nhật ngày: 22/07/13)
 
Thông báo nghỉ học trong đợt thi Tuyển sinh chính qui năm 2013    
(Cập nhật ngày: 26/06/13)
Thông báo nhận Bằng Tốt nghiệp tháng 5-2013   
(Cập nhật ngày: 23/05/13)
 
Thông báo Quyết định 133/ĐT Về việc thay đổi Mức thu Học phí   
(Cập nhật ngày: 20/05/13)