Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM >>
Các Thông báo TKB - Lịch thi Xem điểm Gửi - Nhận thư
Lịch thi Lịch học
Lịch thi lần 3 Khóa 2013 tại TP.HCM đợt thi tháng 12 2014  (Cập nhật ngày 23/12/14)

Bố trí, thay đổi phòng thi, ca thi đợt thi tháng 11/2014  (Cập nhật ngày 03/11/14)

Bố trí, điều chỉnh Phòng thi, ca thi hệ VLVH tại TP.HCM đợt tháng 10/2014  (Cập nhật ngày 17/10/14)

Lịch thi lần 1, 2,3 Học kì 2 năm học 2013-2014 các lớp tại TP.HCM   (Cập nhật ngày 26/08/14)

LỊCH THI LẦN 3 HKI CÁC LỚP KHÓA 2013 VÀ CD10T LẦN 1 HKII LỚP CD10T, NĂM HỌC 2013-2014  (Cập nhật ngày 05/08/14)

Lịch thi lần 2 các lớp CD13TA, XC13T, KT13T, XC13T_LT, CD13T_LT, CD10T tại TP.HCM  (Cập nhật ngày 25/06/14)

Lịch thi lần 1 các lớp CD13TA, XC13T, KT13T, XC13T_LT, CD13T_LT tại TP.HCM  (Cập nhật ngày 13/05/14)

Lịch thi lại Lần 3 Đợt 1 Học Kỳ 1, Năm học 2013-2014 các Lớp Hệ VLVH TP.HCM  (Cập nhật ngày 13/05/14)

Lịch thi Lần 2 Đợt 1 Học Kỳ 1, Năm học 2013-2014 các Lớp Hệ VLVH TP.HCM (sửa đổi)  (Cập nhật ngày 08/04/14)

Lịch thi học kì (lần 1 học kì 1 năm học 2013-2014) các lớp VLVH tại TP.HCM   (Cập nhật ngày 11/03/14)

Lịch thi lại (lần 3- đợt 2) học kì 2 các lớp VLVH tại TP.HCM  (Cập nhật ngày 10/12/13)

Lịch thi lại học kì 2 NH 2012-2013 các lớp hệ VLVH (có thay đổi)  (Cập nhật ngày 26/11/13)

Lịch thi lại HK2 năm học 2012-2013 các lớpVLVH TP.HCM  (Cập nhật ngày 19/11/13)

Lịch thi lần 2 đợt 1 và lần 1 đợt 2 Học kì 2 năm học 2012-2013 các lớp TP.HCM  (Cập nhật ngày 03/10/13)

Lịch thi lần 3 HK1 và Lần 1 đợt 1 HK2 Năm học 2012-2013 Hệ VLVH tại CS D3  (Cập nhật ngày 28/06/13)