ĐH GTVT TP.HCM - Tổng Cty Xây dựng Công trình Giao thông 6 >>
Các Thông báo TKB - Lịch thi Xem điểm Gửi - Nhận thư

Các Thông báo

Thông báo về kế hoạch đối chiếu, kiểm tra bằng (Đợt 2) cho sinh viên các lớp hệ Đại học vừa làm vừa học năm 2011
(Cập nhật ngày: 27/06/11)


TRƯỜNG ĐH GTVT TP. HCM

KHOA TẠI CHỨC

---------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2010

THÔNG BÁO

Về kế hoạch đối chiếu, kiểm tra bằng (Đợt 2) cho sinh viên các lớp hệ Đại học vừa làm vừa học năm 2011 tại CTy Cổ Phần Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực sáu

Thực hiện kế hoạch đối chiếu, kiểm tra bằng cho sinh viên các lớp hệ Đại học vừa làm vừa học năm 2011.

Khoa tại chức xin thông báo kế hoạch đối chiếu kiểm tra bằng (Đợt 2 – đợt cuối cùng) cho sinh viên các lớp hệ đại học vừa làm vừa học tại CTy Cổ phần Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực sáu (Tổng 6) cụ thể như sau:

1./ Đối tượng đối chiếu :

Tất cả sinh viên đang theo học các lớp khóa 09 và 10 hệ đại học vừa làm vừa học Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM học tại Cty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực sáu (bao gồm các lớp KX09C6, CD09C6, XC10C6, CD10C6, KX10C6) và sinh viên các lớp khóa 07, 08 trước đây chưa thực hiện việc kiểm tra đối chiếu (Bao gồm các lớp KX08C6, CD08C6, KX07C6, CD07C6).

2./ Thời gian:

LỚP

NGÀY ĐỐI CHIẾU

THỜI GIAN

KX09C6

20/07 /2011

Từ 18h – 21h

CD09C6

CD10C6

22/07/2011

 

Từ 18h – 21h

 

KX10C6

XC10C6

Các lớp khác

3./ Địa điểm:

- Phòng Đào tạo Trung tâm Đào tạo nghề Giao thông 6

Số 32B – Nguyễn Văn Lượng, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP HCM.

4./ Hồ sơ Thủ tục:

Sinh viên đến đối chiếu, kiểm tra bằng yêu cầu mang theo 4 loại giấy tờ sau :

- Bằng gốc (bằng chính) tốt nghiệp PTTH (Hoặc THCN, TH Nghề, Cao đẳng, Đại học) và 1 bản photo có công chứng.

- Giấy Chứng minh nhân dân.(Bản chính và bản pho to)

- Thẻ sinh viên.

5./ Cách thức thực hiện:

- Sinh viên mang theo các giấy tờ nêu trên đến trực tiếp Phòng Đào tạo CTy Cổ Phần Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực sáu để thực hiện kiểm tra đối chiếu.

- Sinh viên có thể tập hợp theo từng nhóm nhỏ hoặc tập hợp cho lớp trưởng, lớp trưởng chịu trách nhiệm bảo quản và đối chiếu cho lớp.

Lưu ý:

- Đề nghị sinh viên đi làm thủ tục đúng ngày, giờ thông báo. Khoa tại chức không giải quyết những trường hợp sinh viên không mang đầy đủ các giấy tờ nêu trên và sinh viên đến đối chiếu bằng không đúng với lịch trình đã thông báo.

- Đây là đợt đối chiếu cuối cùng, sinh viên nào không thực hiện kiểm tra đối chiếu nhà trường sẽ lập danh sách xóa tên và buộc thôi học.

 

TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

ThS. Lê Văn Hiền