ĐH GTVT TP.HCM - Tổng Cty Xây dựng Công trình Giao thông 6 >>
Các Thông báo TKB - Lịch thi Xem điểm Gửi - Nhận thư
Lịch thi Lịch học


Lịch học của các lớp tại Tổng Công ty XDCTGT 6


 >> Lịch học học kì 1 khóa 2013 tại Tổng Công ty XDCTGT 6 năm học 2014-2015

 >> Lịch học học kì 1 khóa 2012 tại Tổng Công ty XDCTGT 6 năm học 2014-2015

   >> Lịch học học kì 1 khóa 2011 tại Tổng Công ty XDCTGT 6 năm học 2014-2015

>> Lịch học học kì 1 khóa 2010 tại Tổng Công ty XDCTGT 6
 năm học 2014-2015


   >> Lịch học học kì 2 khóa 2013 tại Tổng Công ty XDCTGT 6

   >> Lịch học học kì 4 khóa 2012 tại Tổng Công ty XDCTGT 6

    >> Lịch học học kì 6 khóa 2011 Tại Tổng công ty XDCTGT6
    
     >> Lịch học học kì 8 khóa 2010 tại Tổng công ty XDCTGT 6

      >> Lịch học học kỳ 1 của lớp CD13LT_T6 tại Tổng Công ty XDCTGT 6 năm học 2013-2014

 >> Lịch học học kỳ 1 của các lớp VLVH  tại Tổng Công ty XDCTGT 6 năm học 2013-2014

  


Lịch thi
Lịch thi lần 3 khóa 10 đợt thi tháng 1 2015  (Cập nhật ngày 30/12/14)

Lịch thi lần 2 khóa 10 đợt thi tháng 1 2015  (Cập nhật ngày 30/12/14)

Lịch thi lần 3 các lớp khóa 10,11,12 đợt thi Tháng 10/2014  (Cập nhật ngày 22/09/14)

Lịch thi lần 1 các lớp khóa 10,11,12,13 đợt thi Tháng 10/2014  (Cập nhật ngày 22/09/14)

Lịch thi lần 3 CD13TB, KX13T, CD13C6T_LT đợt thi tháng 9/2014  (Cập nhật ngày 22/08/14)

Lịch thi lần 2 các lớp CD13TB, KX13T, CD13C6T_LT Đợt thi tháng 9/2014  (Cập nhật ngày 22/08/14)

Lịch thi lần 1 Lớp CD13C6T_LT Tháng 6/2014  (Cập nhật ngày 11/06/14)

Lịch thi lần 2 các lớp Khóa 2010 đến 2012 tại Tổng 6 Đợt T6/2014  (Cập nhật ngày 11/06/14)

Lịch thi lần 1 lớp CD13TB, KX13T, Lần 3 lớp CD13C6T_LT  (Cập nhật ngày 27/05/14)

Lịch thi Lần 1 các lớp KX10C6, XC10C6, CD10C6, KX11C6, XC11C6, KX12C6, XC12C6  (Cập nhật ngày 07/04/14)

Lịch thi Lần 3 KX10C6, XC10C6, CD10C6, KX11C6, XC11C6, KX12C6, XC12C6, CD13C6T – LT  (Cập nhật ngày 26/03/14)

Lịch thi lần 3 - lớp KX09C6, CD09C6  (Cập nhật ngày 19/02/14)

Lịch thi lại học kì 2 NH 2012-2013 các lớp hệ VLVH tại Tổng 6  (Cập nhật ngày 30/12/13)

Lịch thi học kì tháng 11, 12/2013 các lớp tại T6  (Cập nhật ngày 25/10/13)

Lịch thi lần 3 lớp CD13C6T-LT tháng 11/2013  (Cập nhật ngày 15/10/13)