Trạm Tại Chức Vũng Tàu >>
Các Thông báo TKB - Lịch thi Xem điểm Gửi - Nhận thư

Các Thông báo

Thông báo Danh sách học viên hệ vừa làm vừa học được xét vớt lên lớp năm học 2010-2011
(Cập nhật ngày: 26/04/12)TRƯỜNG ĐẠI HỌC GT VT TPHCM

PHÒNG ĐÀO TẠO VLVH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09 /TB-VLVH    

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2012

THÔNG BÁO

Danh sách học viên hệ vừa làm vừa học được xét vớt lên lớp

năm học 2010-2011

Căn cứ vào kết quả xét thôi học, xóa tên, ngừng học, lên lớp của Hội đồng trường Đại Học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/04/12.

Nay phòng Đào tạo Vừa làm – vừa học thông báo đến học viên kết quả những học viên được xét vớt lên lớp năm học 2010-2011 (có danh sách cụ thể kèm theo, xem tại đây).

Những học viên được xét vớt lên lớp nếu chưa có đơn xin xét lên lớp, yêu cầu phải nộp đơn bổ sung trước ngày 06/05/2012. Nếu hết thời hạn trên, học viên không gửi đơn thì nhà trường ra quyết định cho ngừng học xuống lớp sau.

Thông tin liên hệ: ĐT văn phòng: 08.3898.0429 hoặc ĐTDĐ: 0916.787.916 (gặp Bình). Email: huubinh@hcmutrans.edu.vn hoặc gửi qua Tin Nội Bộ.

 

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

ThS. Lê Văn Hiền