Trạm Tại Chức Vũng Tàu >>
Các Thông báo TKB - Lịch thi Xem điểm Gửi - Nhận thư

Các Thông báo
Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 12 2014   
(Cập nhật ngày: 15/12/14)
Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đợt 4/2014   
(Cập nhật ngày: 04/12/14)
 
Thông báo về kế hoạch Bảo vệ thực tập, Thi tốt nghiệp, Luận văn TN Khoa Kinh tế vận tải   
(Cập nhật ngày: 26/11/14)
 
Thông báo V/v thay đổi quy trình tổ chức thi kiểm tra học kỳ tại cơ sở Vũng tàu.   
(Cập nhật ngày: 10/11/14)
 
Thủ tục đăng ký làm bằng Đại học Hệ VLVH tháng 10/2014   
(Cập nhật ngày: 29/10/14)
 
Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt Tháng 10/2014   
(Cập nhật ngày: 29/10/14)
Thông báo về kết quả Bốc thăm chia bảng và Lịch thi đấu Giải Bóng đá VLVH năm 2014   
(Cập nhật ngày: 08/10/14)
 
Kế hoạch tổ chức giải Bóng đá hệ VLVH lần thứ 2 - năm 2014   
(Cập nhật ngày: 01/10/14)
 
Danh sách thi Tốt nghiệp ngày 27,28/09/2014 Ngành KTVTB, KTXD   
(Cập nhật ngày: 16/09/14)
 
Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp Hệ Vừa làm vừa học Đợt 3 - 2014   
(Cập nhật ngày: 20/08/14)
 
Thủ tục đăng ký làm bằng Đại học Hệ VLVH tháng 8/2014   
(Cập nhật ngày: 01/08/14)
 
Quyết định công nhận tốt nghiệp Đợt Tháng 7/2014   
(Cập nhật ngày: 01/08/14)
 
Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp Hệ Vừa làm vừa học Đợt 2 - 2014   
(Cập nhật ngày: 06/06/14)
 
Thông báo về việc xét buộc thôi học, xóa tên, ngừng học năm học 2012-2013   
(Cập nhật ngày: 28/05/14)
Thủ tục đăng ký làm bằng Đại học Hệ VLVH tháng 5/2014   
(Cập nhật ngày: 08/05/14)
Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 4/2014   
(Cập nhật ngày: 29/04/14)
Thông báo danh sách nhận đồ án tốt nghiệp ngành XDCĐ tháng 4/2014   
(Cập nhật ngày: 22/04/14)
Thông báo về việc mở lớp học lại   
(Cập nhật ngày: 18/04/14)
Thông báo danh sách thi tốt nghiệp ngành kinh tế   
(Cập nhật ngày: 16/04/14)
Thông báo nhận bằng tốt nghiệp hệ VLVH đợt 1/2014   
(Cập nhật ngày: 12/03/14)