ĐH GTVT TP.HCM - Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa >>
Các Thông báo TKB - Lịch thi Xem điểm Gửi - Nhận thư

Các Thông báo

Lịch làm luận văn và thi tốt nghiệp các lớp ngành Kinh tế
(Cập nhật ngày: 03/11/10)


1. Lịch làm luận văn

LỚP

Từ Ngày đến ngày

BẢO  VỆ THỬ   LV  
7giờ 30

BẢO VỆ LUẬN VĂN

  7giờ 30

KX06 DT

20-09 đến  10-12-2010

13-11-2010  (T7)

11,12-12-2010     (T7,CN)

KX06 VT

20-09 đến  16-12-2010

21-11-2010  (CN)

18,19 -12 -2010   (T7,CN)

KT06 VT

20-09 đến  19-12-2010

21-11-2010  (CN)

25,26 -12 -2010   (T7,CN)

KX06T

20-09 đến  29-12-2010

28-11-2010  (CN)

26 -12 -2010   (T7,CN)

KT06A,B

25-09 đến  29-12-2010

28-11-2010  (CN)

31-12-2010 & 01,02-01-2011

KT06TA,B

11-10-2010 đến  05- 01-2011

05-12-2010  ( CN)

08, 09-01 -2011      (T7,CN)

2. Lịch thi tốt nghiệp hệ tại chức

Lớp

KT06VT, KX06VT

KT06T, KX06T

Môn: Quản lý sản xuất, Khai thác

Môn:Kinh tế

Ôn từ  22-10-2010  đến 19-11-2010

Ôn ngày 22-11-2010 đến 18-12-2010

Thi: 7h30  ngày  21-11-2010 (cn)

Thi: 7h30 ngày  19-12-2010  (CN)
3. Lịch thi tốt nghiệp hệ chính quy

Lớp KT06A,B

Môn:   Khai thác

Môn: Kinh tế

Ôn từ  25-09-2010  đến 22-10-2010

Ôn ngày 25-10-2010 đến 19-11-2010

Thi: 7h30  ngày  24-10-2010 (cn)

Thi: 7h30 ngày  21-11-2010  (CN)

 

Các lớp  KT06HC, KT07HC,KT07C, KX05A,B, KX06A,B

Thi lại tốt nghiệp thực hiện theo lịch thi như (mục 3) bảng trên, đăng ký với khoa Kinh tế 

 

Các lớp: KT05T ; KT05VT, , KX05T, KX05VT, và các lớp khác  thi lại tốt nghiệp theo (mục 2)   lịch trên đăng ký thi với  khoa Tại chức


YÊU CẦU:

*   Sinh viên làm luận văn tốt nghiệp theo yêu cầu bản phân công hướng dẫn luận văn tốt nghiệp

*   Sinh viên vào phòng thi phải mang theo thẻ sinh  sinh viên hoặc giấy CMND và phải đến trước giờ thi

*   Cán bộ lớp phải liên hệ với khoa chuẩn bị phòng thi sạch sẽ từ trước ngày thi, mua giấy thi và giấy nháp ( giấy nháp là giấy  A 4) đến ngày thi phát cho thí sinh

*  Lịch thi không áp dụng  với sinh viên  chưa thực hiện nghĩa vụ  học phí