ĐH GTVT TP.HCM - Trường Cao đẳng Công Nghiệp Cao Su >>
Các Thông báo TKB - Lịch thi Xem điểm Gửi - Nhận thư
Lịch thi Lịch học


Lịch học các lớp tại Bình Phước


>> Lịch học học kỳ 7 khóa 2011, Kỳ 9Khóa 2010, Kỳ 3Khóa 2013 Tại Bình Phước.

>> Lịch học học kỳ 6 khóa 2011, Kỳ 8 Khóa 2010, Kỳ 2 Khóa 2013.


>> Lịch học học kỳ 1 lớp CD13BP tại Bình Phước năm học 2013-2014

>> Lịch học học kỳ 1 các lớp VLVH tại Bình Phước năm học 2013-2
014


>> Lịch học học kỳ 4, 6 năm học 2012-2013

>> Lịch học học kỳ 3, 5 năm học 2012-2013

>> Lịch học khóa 2011 học kỳ 2 năm học 2011-2012

>> Lịch học khóa 2011 học kỳ 1 năm học 2011-2012

>> Lịch học lớp XC10BP học kỳ mới năm học 2011-2012

 


Lịch thi
Lịch thi lần 1,2,3 tại Bình Phước đợt thi tháng 1 2015  (Cập nhật ngày 07/01/15)

Lịch thi lần 1,2,3 các lớp tại Bình Phước Đợt tháng 12/2014  (Cập nhật ngày 30/10/14)

Lịch thi lần 1,2,3 các lớp tại Bình Phước Tháng 09/2014  (Cập nhật ngày 08/09/14)

Lịch thi lần 1,2,3 Các lớp tại Bình Phước Tháng 6/2014  (Cập nhật ngày 06/06/14)

Lịch thi Các lớp hệ VLVH tại Bình Phước tháng 03/2014   (Cập nhật ngày 12/02/14)

Lịch thi các lớp VLVH Bình Phước tháng 11/2013  (Cập nhật ngày 29/10/13)

Lịch thi các lớp Bình Phước ngày 21,22/09/2013  (Cập nhật ngày 08/08/13)

Lịch thi lần 1, 2, 3 của các lớp tại Bình Phước  (Cập nhật ngày 06/05/13)

Lịch thi lần 1, 2, 3 của các lớp tại Bình Phước  (Cập nhật ngày 25/12/12)