ĐH GTVT TP.HCM - Trường Trung học GTVT ĐBSCL >>
Các Thông báo TKB - Lịch thi Xem điểm Gửi - Nhận thư
Lịch thi Lịch học


Lịch học (Kỳ 7) của lớp CD06ST


>> Lịch học của lớp CD06ST - Kỳ 6



Tuần

Môn học

27/04 – 03/05

Kỳ 7-1

04/05 – 10/05

 

11/05 – 17/05

 

18/05 – 24/05

Thi công cầu                   (40)

25/05 – 31/05

Đường TP & QH              (45)

01/06 – 07/06

 

08/06 – 14/06

CT trên đất yếu                (45)

15/06 – 21/06

Thi công cầu                   (35)

27/04 – 03/05

Kỳ 7-2

14/09 – 20/09

 

21/09 – 27/09

XD đường ôtô                  (45)

28/09 – 04/10

Kiểm định cầu                 (45)

05/10 – 11/10

 

12/10 – 18/10

TN đường                       (30)

19/10 – 25/10

Xây dựng đường ôtô        (45)



Lịch học (Kỳ 6) của lớp CD06ST

Tuần

Từ …. đến

Môn học

15

08/12 – 14/12

TK cầu bêtông CT         (45)

16

15/12 – 21/12

Kinh tế xây dựng          (45)

17

22/12 – 28/12

 

18

29/12 – 04/01

TK cầu thép                  (60)

19

05/01 – 11/01

TK cầu bêtông CT         (30)

20

12/01 – 18/01

 

21

19/01 – 25/01

 

22

26/01 – 01/02

 

23

02/02 – 08/02

 

24

09/02 – 15/02

 

25

16/02 – 22/02

 

26

23/02 – 01/03

 

27

02/03 – 08/03

 

28

09/03 – 15/03

TK đường ôtô               (45)

29

16/03 – 22/03

Lịch sử Đảng                (45)

30

23/03 – 29/03

 

31

30/03 – 05/04

Mố trụ cầu                    (30)

32

06/04 – 12/04

TK đường ôtô               (60)


Lịch thi
Lịch thi lần 2, 3 của lớp CD06ST  (Cập nhật ngày 29/12/09)