ĐH GTVT TP.HCM - Trung Tâm GDTX Bình Dương >>
Các Thông báo TKB - Lịch thi Xem điểm Gửi - Nhận thư
Lịch thi Lịch học


Lịch học của lớp CĐ05BD


Tuần
Từ …. đến
Môn học
10
03/11 – 09/11
Xây dựng đường ôtô
11
10/11 – 16/11
CT trên đất yếu
12
17/11 – 23/11
Xây dựng đường ôtô
13
24/11 – 30/11
TL
14
01/12 – 07/12
Xây dựng đường ôtô
15
08/12 – 14/12
TN đường
16
15/12 – 21/12
CT trên đất yếu
17
22/12 – 28/12
 
18
29/12 – 04/01
Xây dựng đường ôtô
19
05/01 – 11/01
TN đường
20
12/01 – 18/01
 
21
19/01 – 25/01
 
22
26/01 – 01/02
 
23
02/02 – 08/02
Thi công cầu
24
09/02 – 15/02
Kiểm định cầu
25
16/02 – 22/02
Đường TP & QH
26
23/02 – 01/03
 
27
02/03 – 08/03
Thi công cầu
28
09/03 – 15/03
 
29
16/03 – 22/03
Kiểm định cầu
30
23/03 – 29/03
Đường TP & QH
31
30/03 – 05/04
Thi công cầu
32, 33, 34, 35
06/04 – 03/05
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2008
PHÒNG ĐÀO TẠO


Lịch thi
Lịch thi lần 2, 3 học lại của các lớp CD05BD, KX06C6, CD05DL  (Cập nhật ngày 25/03/10)

Lịch thi lần 3 của lớp CD05BD  (Cập nhật ngày 19/01/10)

Lịch thi lần 2, 3 của lớp CD05BD  (Cập nhật ngày 01/12/09)

Lịch thi lần 2, 3 của lớp CD05BD  (Cập nhật ngày 24/09/09)