ĐH GTVT TP.HCM - Trung cấp Kinh tế Công nghệ Tây Nguyên >>
Các Thông báo TKB - Lịch thi Xem điểm Gửi - Nhận thư
Lịch thi Lịch học


Lịch học của các lớp tại ĐăkLăk>> Lịch học học kì 1 Lớp CO14DL tại ĐăkLăk năm học 2014-2015 

>> Lịch học học kì 1 các lớp liên thông vừa làm vừa học tại ĐăkLăk năm học 2013-2014
 

>> Lịch học các lớp liên thông vừa làm vừa học khóa 2012 tại ĐăkLăk học kỳ 2 năm học 2012-2013
 

>> Lịch học các lớp liên thông vừa làm vừa học khóa 2012 tại ĐăkLăk học kỳ 1 năm học 2012-2013 


Lịch thi
Lịch thi lần 1, 2, 3 lớp CD12DL đợt Tháng 6/2014  (Cập nhật ngày 27/05/14)

Lịch thi lần 1,2,3 tháng 5/2014 lớp CD12DL  (Cập nhật ngày 17/04/14)

Lịch Thi lớp CD12DL - Tháng 03/2014   (Cập nhật ngày 12/02/14)

Lịch thi học kì lớp CD12DL tháng 11,12/2013  (Cập nhật ngày 28/10/13)

Lịch thi lần 1, 2, 3 lớp CD12DL tháng 8/2013  (Cập nhật ngày 19/06/13)

Lịch thi lần 1 lớp CD12DL  (Cập nhật ngày 02/04/13)

Lịch thi lần 1 lớp CD12DL  (Cập nhật ngày 28/02/13)