ĐH GTVT TP.HCM - Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp >>
Các Thông báo TKB - Lịch thi Xem điểm Gửi - Nhận thư

Các Thông báo
Quyết định Công nhận tốt nghiệp đợt tháng 12 2014   
(Cập nhật ngày: 15/12/14)
Thông báo V/v nhận bằng tốt nghiệp đợt 4/2014   
(Cập nhật ngày: 04/12/14)
 
Thông báo về kế hoạch Bảo vệ thực tập, Thi tốt nghiệp, Luận văn TN Khoa Kinh tế vận tải   
(Cập nhật ngày: 26/11/14)
 
Thông báo Về việc tổ chức bảo vệ Đồ án tốt nghiệp lớp XC09DT    
(Cập nhật ngày: 07/11/14)
 
Thủ tục đăng ký làm bằng Đại học Hệ VLVH tháng 10/2014   
(Cập nhật ngày: 29/10/14)
 
Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt Tháng 10/2014   
(Cập nhật ngày: 29/10/14)
Thông báo về kết quả Bốc thăm chia bảng và Lịch thi đấu Giải Bóng đá VLVH năm 2014   
(Cập nhật ngày: 08/10/14)
 
Kế hoạch tổ chức giải Bóng đá hệ VLVH lần thứ 2 - năm 2014   
(Cập nhật ngày: 01/10/14)
 
Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp Hệ Vừa làm vừa học Đợt 3 - 2014   
(Cập nhật ngày: 20/08/14)
 
Thủ tục đăng ký làm bằng Đại học Hệ VLVH tháng 8/2014   
(Cập nhật ngày: 01/08/14)
 
Quyết định công nhận tốt nghiệp Đợt Tháng 7/2014   
(Cập nhật ngày: 01/08/14)
 
Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp Hệ Vừa làm vừa học Đợt 2 - 2014   
(Cập nhật ngày: 06/06/14)
 
Kế hoạch bảo vệ thực tập XC09ĐT, XC09CM   
(Cập nhật ngày: 23/05/14)
Thông báo về việc chốt Danh sách đủ điều kiện nhận đề tài Tốt nghiệp, Thi tốt nghiệp lớp XC09ĐT   
(Cập nhật ngày: 22/05/14)

     

Thủ tục đăng ký làm bằng Đại học Hệ VLVH tháng 5/2014   
(Cập nhật ngày: 08/05/14)
Quyết định công nhận tốt nghiệp tháng 4/2014   
(Cập nhật ngày: 29/04/14)
Thông báo về kế hoạch đối chiếu, kiểm tra bằng gốc cho sinh viên các lớp hệ Đại học vừa làm vừa học tại Đồng Tháp năm 2014   
(Cập nhật ngày: 23/04/14)
Thông báo danh sách nhận đồ án tốt nghiệp ngành XDCĐ tháng 4/2014   
(Cập nhật ngày: 22/04/14)
Thông báo về việc mở lớp học lại   
(Cập nhật ngày: 18/04/14)
Thông báo danh sách thi tốt nghiệp ngành kinh tế   
(Cập nhật ngày: 16/04/14)