ĐH GTVT TP.HCM - Trường Trung học GTVT Miền Nam >>
Các Thông báo TKB - Lịch thi Xem điểm Gửi - Nhận thư
Lịch thi Lịch học


Lịch học của lớp tại Cần Thơ


>> Lịch học học kì 1 các lớp tại Cần Thơ năm học 2014-2015

>> Lịch học học kì 2 các lớp tại Cần Thơ năm học 2013-2014


>> Lịch học học kì 1 các lớp tại Cần Thơ na
ăm học 2013-2014


>> Lịch học các lớp khóa 2009, 2010, 2012 tại Cần Thơ học kỳ 8, 6, 2 
 

>> Lịch học các lớp khóa 2009, 2010, 2012 tại Cần Thơ học kỳ 7, 5, 1 năm học 2011-2012 

>> Lịch học các lớp khóa 2009, 2010 tại Cần Thơ học kỳ 4, 6 năm học 2011-2012 


Lịch thi
Lịch thi lần 1,2,3 các lớp Cần Thơ Đợt tháng 12/2014  (Cập nhật ngày 30/10/14)

Lịch thi tháng 9/2014   (Cập nhật ngày 05/09/14)

Lịch thi lần 1,2,3 các lớp XC10CT, KX12CT Tháng 6/2014  (Cập nhật ngày 06/06/14)

Lịch Thi XC10CT, KX12CT tháng 4/2014   (Cập nhật ngày 24/03/14)

Lịch thi lớp KX09CT tháng 2/2014  (Cập nhật ngày 20/01/14)

Lịch thi lại các lớp VLVH tại Cần Thơ tháng 1/2014  (Cập nhật ngày 30/12/13)

Lịch thi lần 1, 2, 3 các lớp VLVH tại Cần Thơ tháng 7/2013  (Cập nhật ngày 19/06/13)

Lịch thi lần 1,2 ,3 của các lớp KX09CT, XC10CT, KX12CT  (Cập nhật ngày 22/04/13)

Lịch thi lần 1, 2, 3 của các lớp VT08CT, KX09CT, XC10CT  (Cập nhật ngày 16/03/12)

Lịch thi lần 2, 3 của lớp VT08CT  (Cập nhật ngày 16/03/12)

Lịch thi lần 1, 2, 3 của các lớp VT08CT, KX09CT, XC10CT  (Cập nhật ngày 28/11/11)

Lịch thi lần 1, 2, 3 của các lớp KX07CT, VT08CT, KX09CT, XC10CT  (Cập nhật ngày 09/09/11)