ĐH GTVT TP.HCM - Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau >>
Các Thông báo TKB - Lịch thi Xem điểm Gửi - Nhận thư

Các Thông báo

Thông báo Danh sách học viên hệ vừa làm vừa học bị xóa tên, buộc thôi học, ngừng học năm học 2010-2011
(Cập nhật ngày: 26/04/12)TRƯỜNG ĐẠI HỌC GT VT TPHCM

PHÒNG ĐÀO TẠO VLVH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10 /TB-VLVH    

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2012

THÔNG BÁO

Danh sách học viên hệ vừa làm vừa học bị xóa tên, buộc thôi học, ngừng học

năm học 2010-2011

Căn cứ vào kết quả xét xóa tên, ngừng học, thôi học, lên lớp của Hội đồng trường Đại Học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/04/12.

Nay phòng Đào tạo Vừa làm – vừa học thông báo đến học viên hệ VLVH kết quả những học viên bị xét xóa tên, thôi học, ngừng học năm học 2010-2011 tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh và Vũng Tàu gồm có:

246 Học viên bị xét xóa tên (có danh sách kèm theo, xem tại đây);

184 Học viên bị xét buộc thôi học (có danh sách kèm theo xem tại đây);

159 Học viên bị xét ngừng học (có danh sách kèm theo xem tại đây).

Những học viên bị ngừng học  phải hoàn thành thủ tục để vào học lớp mới, trường hợp không có lớp kế cận ngành tương ứng thì phải làm đơn xin chuyển ngành nộp về phòng Đào tạo Vừa làm – vừa học.

Thông tin liên hệ: ĐT văn phòng: 08.3898.0429 hoặc ĐTDĐ: 0916.787.916 (gặp Bình). Email: huubinh@hcmutrans.edu.vn hoặc gửi qua Tin Nội Bộ.

 

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

ThS. Lê Văn Hiền