ĐH GTVT TP.HCM - Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau >>
Các Thông báo TKB - Lịch thi Xem điểm Gửi - Nhận thư

Các Thông báo

Thông báo V/v tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho lớp VT07CM, MT07CM – Hệ ĐH VLVH tại Trường Cao đẳng CĐ Cà Mau
(Cập nhật ngày: 17/04/12)TRƯỜNG ĐẠI HỌC GT VT TPHCM

PHÒNG ĐÀO TẠO VLVH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2012

THÔNG BÁO

V/v tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho lớp VT07CM, MT07CM – Hệ ĐH VLVH tại Trường Cao đẳng CĐ Cà Mau

Theo công văn số 39/CĐCĐ – ĐT ngày 11/04/2012 Của Trường CĐ CĐ Cà Mau về việc tổ chức trao bằng cho hai lớp VT07CM và MT07CM.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên đã tốt nghiệp có được niềm vui, niềm vinh dự và có một buổi lễ nhận bằng trang trọng, ý nghĩa.

Được sự đồng ý của Lãnh đạo hai trường.Trường Đại học GTVT sẽ tiến hành tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho học viên hai lớp nói trên như sau .

1./ Thời gian và địa điểm làm lễ:

- Thời gian: 09h00 ngày 21/04/2012

- Địa điểm:  Giảng đường 2 Trường CĐ CĐ cà Mau

 Số 126, đường 3/2, phường 6, TP.Cà Mau.

2./ Cách thức nhận bằng :

- Sinh viên mang theo chứng minh nhân dân đến trực tiếp Phòng Đào tạo Trường CĐ CĐ Cà Mau để nhận bằng.

- Trong trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền (có xác nhận của Phường, xã).

 Ghi chú: Trường ĐH GT VT TPHCM sẽ ngưng cấp bằng tại cơ sở chính (cơ sở TPHCM) bắt đầu từ ngày 18/04/2012.

 

TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

ThS. Lê Văn Hiền