ĐH GTVT TP.HCM - Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau >>
Các Thông báo TKB - Lịch thi Xem điểm Gửi - Nhận thư

Các Thông báo

Thông báo V/v tổ chức sinh hoạt nhằm hướng dẫn công tác thực tập và tốt nghiệp ra trường – SV lớp DV08CM
(Cập nhật ngày: 24/02/12)


Căn cứ tình hình thực tế đào tạo năm học 2011 - 2012

Nhằm triển khai một số quy định của nhà trường chuẩn bị cho việc thực tập và tốt nghiệp ra trường của sinh viên lớp DV08CM .

Được sự nhất trí, phối hợp của Khoa Điện – Điện tử viễn thông và Phòng Đào tạo Trường CĐ Cộng đồng Cà Mau.

Phòng Đào tạo VLVH Trường Đại học GTVT TPHCM tiến hành tổ chức họp lớp DV08CM. Thời gian và kế hoạch cụ thể như sau:

1./ Thời gian: 9h30 ngày 24/03/2012

2./ Địa điểm: Trường CĐ Cộng đồng Cà Mau

3./ Thành phần tham dự :

- Cô Trần Thúy Hồng: Phó phòng Đào tạo Trường CĐ Cộng đồng Cà Mau.

- Thầy Phan Thanh Minh: Cán bộ Khoa Điện – điện tử viễn thông Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.

4./ Một số nội dung cuộc họp :

- Triển khai các quy định của nhà trường về các công tác dành cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp (thời gian chốt danh sách, hoàn thiện điểm, công tác làm bằng, đối chiếu bằng …)

-  Phân công giáo viên hướng dẫn thực tập, phân công giáo viên hướng dẫn làm đồ án, cách thức làm đồ án tốt nghiệp …

- Trường CĐ Cộng đồng Cà Mau thông báo về các vấn đề học phí và các công tác có liên quan khác.

- Trả lời giải đáp thắc mắc của sinh viên về các vấn đề có liên quan.

Phòng Đào tạo VLVH kính đề nghị Phòng Đào tạo Trường CĐ Cộng đồng Cà Mau chuẩn bị phòng họp và các công tác vật chất có liên quan nhằm phục vụ buổi họp thành công tốt đẹp.

Vì đây là cuộc họp quan trọng, đề nghị  sinh viên tham dự họp đầy đủ và đúng giờ.

PHÒNG ĐÀO TẠO VLVH