ĐH GTVT TP.HCM - Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau >>
Các Thông báo TKB - Lịch thi Xem điểm Gửi - Nhận thư

Các Thông báo

Thông báo về kế hoạch đối chiếu, kiểm tra bằng gốc cho sinh viên các lớp hệ Đại học vừa làm vừa học năm 2011 tại Cà Mau - Đợt 2
(Cập nhật ngày: 27/06/11)


TRƯỜNG ĐH GTVT TP. HCM

KHOA TẠI CHỨC

---------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2010

THÔNG BÁO

Về kế hoạch đối chiếu, kiểm tra bằng gốc cho sinh viên các lớp hệ Đại học vừa làm vừa học năm 2011 tại Cà Mau - Đợt 2 

Thực hiện kế hoạch đối chiếu, kiểm tra bằng cho sinh viên các lớp hệ Đại học vừa làm vừa học năm 2011.

Khoa tại chức xin thông báo kế hoạch đối chiếu kiểm tra bằng (Đợt 2 – Đợt cuối cùng) cho sinh viên các lớp hệ đại học vừa làm vừa học tại Cà Mau, cụ thể như sau:

1./ Đối tượng đối chiếu:

Tất cả sinh viên đang theo học các lớp hệ đại học vừa làm vừa học Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

2./ Thời gian: Ngày 25/07/2011 và 26/07/2011

- Sáng : 8h – 11h30

- Chiều : 14h – 17h30

3./ Địa điểm:

- Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

 Số 126, Đường 3/2 , Phường 5, TP Cà Mau.

4./ Hồ sơ Thủ tục:

Sinh viên đến đối chiếu, kiểm tra bằng yêu cầu mang theo 4 loại giấy tờ sau :

- Bằng gốc (bằng chính) tốt nghiệp PTTH (Hoặc THCN, TH Nghề, Cao đẳng, Đại học) và 1 bản pho to có công chứng.

- Giấy Chứng minh nhân dân.(Bản chính và bản photo)

- Thẻ sinh viên.

5./ Cách thức thực hiện:

- Sinh viên mang theo các giấy tờ nêu trên đến trực tiếp Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau để Cán bộ Trường ĐH GTVT TPHCM thực hiện kiểm tra đối chiếu.

- Sinh viên có thể tập hợp theo từng nhóm nhỏ hoặc tập hợp cho lớp trưởng, lớp trưởng chịu trách nhiệm bảo quản và đối chiếu cho lớp.

 Lưu ý:

- Đề nghị sinh viên đi làm thủ tục đúng ngày, giờ thông báo. Khoa tại chức không giải quyết những trường hợp sinh viên không mang đầy đủ các giấy tờ nêu trên và sinh viên đến đối chiếu bằng không đúng với lịch trình đã thông báo.

- Đây là đợt đối chiếu cuối cùng, sinh viên nào không thực hiện kiểm tra đối chiếu nhà trường sẽ lập danh sách xóa tên và buộc thôi học.

 

TRƯỞNG KHOA

(đã ký)

ThS. Lê Văn Hiền