ĐH GTVT TP.HCM - Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau >>
Các Thông báo TKB - Lịch thi Xem điểm Gửi - Nhận thư
Lịch thi Lịch học


Lịch học của các lớp tại Cà Mau


>>Lịch học học kì 1 các lớp Cà Mau năm học 2014-2015


>>Lịch học học kì 2 các lớp Cà Mau năm học 2013-2014


>> Lịch học học kì 1 các lớp Cà Mau năm học 2013-2014 

 

>> Lịch học các lớp khóa 2009, 2011, 2012 tại Cà Mau kỳ 8, 4, 2


Lịch thi
Lịch thi lần 1,2,3 các lớp tại Cà Mau đợt thi Tháng 12/2014  (Cập nhật ngày 30/10/14)

Lịch thi lần 1,2,3 các lớp tại Cà Mau đợt thi Tháng 9/2014  (Cập nhật ngày 17/09/14)

Lịch thi lần 3 lớp XC09CM đợt thi tháng 7/2014 thi tại TP.HCM  (Cập nhật ngày 23/07/14)

Lịch thi lần 3 lớp XC09CM đợt tháng 8/2014 thi tại TP.HCM  (Cập nhật ngày 23/07/14)

Lịch thi lần 1,2,3 Lớp XC09CM, XC11CM, CD12CM đợt Tháng 7/2014  (Cập nhật ngày 27/06/14)

Lịch thi lần 1,2,3 các lớp XC09CM, XC11CM, CD12CM Tháng 6/2014  (Cập nhật ngày 06/06/14)

Lịch thi lần 1, 2, 3 LỚP XC09CM, XC11CM, CD12CM  (Cập nhật ngày 02/04/14)

Lịch thi lại các lớp VLVH tại Cà Mau Tháng 12/2013  (Cập nhật ngày 03/12/13)

Lịch thi tháng 10/2013 các lớp hệ VLVH tại Cà Mau  (Cập nhật ngày 08/10/13)

Lịch thi các lớp Cà Mau ngày 07, 08/09/2013  (Cập nhật ngày 08/08/13)

Lịch thi lần 1, 2, 3 lớp XC09CM, XC11CM, CD12CM   (Cập nhật ngày 07/03/13)

Lịch thi hết môn lần 1,3 lớp XDDD khóa 2009, khóa 2011 năm học 2011-2012  (Cập nhật ngày 08/11/12)

Lịch thi lần 1,2,3 lớp xây dựng dân dụng K.2009, K.2011   (Cập nhật ngày 06/08/12)