Thông báo nhanh >>

THÔNG TIN GIẢNG DẠY CÁC LỚP Ở TRẠM TẠI CHỨC VŨNG TÀU
Tuần 43 (Từ 20/10/2014 đến 26/10/2014)

()

Tuần này nghỉ học, các lớp tham gia GIẢI BÓNG ĐÁ VLVH
Cao học KT13,1402
()
Sáng Chủ nhật (07h30)
Thi
cao học TĐH1302 Robot công nghiệp Ngô Mạnh Dũng
()
Chiều Thứ 7 (13h30)
cao hoc XDCH12, CH1302 Kie6rm định khai thác công trình cầu Lê Thị Bích Thủy(BK)
()
Sáng Thứ 7 (07h30)

THÔNG TIN GIẢNG DẠY CÁC LỚP Ở TỈNH KHÁC
KX12CT Máy XD NGuyễn Xuân Chiến - 0988816675 24,25,26/010/2014
CD13DN Tin học ĐC Mai Ngọc Châu - 0933467405 24,25,26/10/2014 Tạm Hoãn - Bố trí bù sau
XC12AG Vẽ KTXD Võ Đình Hiếu - 0989678355 24,25,26/10/2014 Theo lịch
CD13DT Tin học ĐC Tô Bá Lâm - 0938.232.586 24,25,26/10/2014 Hoãn - Bố trí bù vào tuần 01,02/11/2014
CD12BT Vẽ KTXD Trần Đình Quốc Thắng - 0982680307 24,25,26/10/2014 Hoãn - Bố trí bù sau
DC11BP KT ĐK Thủy Khí Nguyễn Thanh Sơn 24,25,26/10/2014 Dạy bù
XC11BR KTTC và Máy XD Đặng Viết Cường - 0913117017 24,25,26/10/2014 Theo lịch