Thông báo nhanh >>

THÔNG TIN GIẢNG DẠY CÁC LỚP Ở TRẠM TẠI CHỨC VŨNG TÀU
Tuần 31 (Từ 28/07/2014 đến 03/08/2014)
KT11VT Anh văn TM Nguyễn Thị Xuyên
(0903683834)
Tối Thứ 6 (18h00)
KT12VT+KX12VT Kinh tế PT Lê Thị Hồng Huế
(0978826235)
Chiều Thứ 7 (13h30)
Lớp chuẩn bị máy chiếu.
KT13VT Kinh tế vi mô 1 Nguyễn Thị Hoàng Lan
(0909235885)
Tối Thứ 6 (18h00)
KX10T-VT Đấu thầu & TCĐT Trần Quang Phú
(0913869001)

KX11VT Điều tra KT&QHGT Cù Minh Đạo
(0906781737)

MT11VT Máy điện - TBĐ Phan Thị Thúy Hoa
(0983512023)

MT12VT Sức bền VL Lại Văn Quí
(0938486689)

Lớp nghỉ học- GV có công tác đột xuất
MT13VT Giải tích 1 Trần Thị Thùy Dương
(0989970469)

Lớp nghỉ học- GV có công tác đột xuất.
XC10VT An toàn LĐ Trần Văn Đức
(0983788177)
Chiều Thứ 7 (13h30)
XC11VT Kết cấu BTCT2 Bùi Nam Phương
(0918377398)

XC12VT Sức bền VL 2 Nguyễn Thuế Quý
(0983672627)
Chiều Thứ 7 (13h30)
XC13VT Cơ lý thuyết Nguyễn Hồng Diễn
(0983338339)
Chiều Thứ 7 (13h30)

THÔNG TIN GIẢNG DẠY CÁC LỚP Ở TỈNH KHÁC
CN11BP TK Mạng Lan Lê Quốc Tuấn 01,02,03/08/2014 Dạy bù
KX12CT Toán Kinh Tế Trần Đình Tướng - 0983205220 01,02,03/08/2014 Theo lịch
CD11PY Kinh Tế XD Trần Quang Phú - 0913.869.001 01,02,03/08/2014 Theo lịch
CD13DT Những Nguyên Lý P2 Nguyễn Thế Anh 01,02,03/08/2014 Theo lịch
XC12TN Địa Chất CT Nguyễn Anh Tuấn - 0983997793 01,02,03/08/2014 Dạy bù
XC10BP Luật XD Lê Văn Hợp - 0989.913.889 01,02,03/08/2014 Theo lịch