Thông báo nhanh >>

THÔNG TIN GIẢNG DẠY CÁC LỚP Ở TRẠM TẠI CHỨC VŨNG TÀU
Tuần 16 (Từ 14/04/2014 đến 20/04/2014)
cao học 14 anh van Cô Xuyên
()
Phòng 203 văn phòng
Cao học CTT 13
()
Phòng 402 Văn Phòng
KT10VT Phân tích HĐKT Nguyễn Thị Len
(0908586598)
Chiều Thứ 7 (13h30) P102A Cao đẳng Du lịch 459 Trương công định
Phòng học có máy chiếu
KT11VT Khai thác cảng Nguyễn Văn Khoảng
(0918121528)
Tối Thứ 6 (18h00) P103A Cao đẳng Du lịch 459 Trương công định
KT12VT Thủy văn CT cảng Nguyễn Dịu Hương
(0912120799)
Chiều Thứ 7 (13h30) P203A Cao đẳng Du lịch 459 Trương công định
Lop chuan bi may chieu
KX10T-VT Chiến lược KD Nguyễn Thị Hạnh Tâm
(0915821879)
Chiều Thứ 7 (13h30) P.29 THCS Duy Tân
Lop chuan bi may chieu
KX11VT Tài chính DNXL Lê Quang Phúc
(0919472174)
Tối Thứ 6 (18h00) Phòng 28 THCS Duy Tân
Lop chuẩn bị máy chiếu
KX12VT Máy xây dựng Trần Công Trí
(0984122335)
Chiều Thứ 7 (13h30) P30 THCS Duy Tân
MT10T-VT Nghiệp vụ QlCT Bùi Hồng Dương
(0903948849)
Chiều Thứ 7 (13h30) P104A Cao đẳng Du lịch 459 Trương công định
MT11VT Máy lạnh & ĐHKK Lê Hữu Sơn
(0908607726)
Tối Thứ 6 (18h00) P201A Cao đẳng Du lịch 459 Trương công định
MT12VT Anh CB 2 Bùi Minh Tiến
(0908772611)
Tối Thứ 6 (18h00) P101A Cao đẳng Du lịch 459 Trương công định
MT13VT Nguyên lý CB F2 Lê Anh
(0938456579)
Chiều Thứ 7 (13h30) P301A Cao đẳng Du lịch 459 Trương công định
XC10VT Công trình trên nền yếu Nguyễn Đức Hồng Vân
(0937007192)
Tối Thứ 6 (18h00) Phòng 401 Văn phòng
XC11VT Nền & móng Nguyễn Anh Tuấn
(0983997793)
Chiều Thứ 7 (13h30) Phòng trệt Văn Phòng
Phòng học có máy chiếu
XC12VT Thủy lực Hồ Thị Thu Hồng
(0984104873)
Tối Thứ 6 (18h00) P302A Cao đẳng du lịch 459 trương công định
XC13VT Anh CB1 Cô Báu
()
Tối Thứ 6 (18h00) P303A Cao đẳng Du lịch 459 Trương công định

THÔNG TIN GIẢNG DẠY CÁC LỚP Ở TỈNH KHÁC
KX10DT Tổ chức ĐHSX Trần Quang Phú - 0913.869.001 21- 27/04/2014 Theo lịch
CD12DL XD Đường Trần Thiện Lưu - 0908.329.354 18,19,20/04/2014 Theo lịch
DC11BP Máy Điện 2 Phạm Vương Quyền 18,19,20/04/2014 Theo lịch
XC13TN Tin Học ĐC Bùi Văn Thượng - 01678592275 18,19,20/04/2014 Theo lịch
CD13BP Pháp Luật ĐC Lê Văn Hợp - 0989913889 18,19,20/04/2014 Theo lịch
CD13DT Hóa Học ĐC Nguyễn Văn Trung - 0914202456 18,19,20/04/2014 Theo lịch
CD13DN Vật Lý 1 Thầy Việt - 0938.016.213 18,19,20/04/2014 The lịch
XC10BP Ứng Dụng Tin Học ... Dương Minh Hải - 0907571666 18,19,20/04/2014 Theo lịch
XC12AG Sức Bền VL1 Thầy Long 18,19,20/04/2014 Chuyển sang tuần 25/05/14
XC10CT Hình Họa VKT Trần Đình Quốc Thắng - 0982680307 18,19,20/04/2014 Theo lịch
XC10CT Ứng Dụng Tin Học ... Bùi Nam Phương 18,19,20/04/2014 Theo lịch
CD12BT Cơ Lý Thuyết Nguyễn Thế Đạo - 0903.650.126 18,19,20/04/2014 Theo lịch