Thông báo nhanh >>

THÔNG TIN GIẢNG DẠY CÁC LỚP Ở TRẠM TẠI CHỨC VŨNG TÀU
Tuần 36 (Từ 01/09/2014 đến 07/09/2014)
Chưa có thông tin

THÔNG TIN GIẢNG DẠY CÁC LỚP Ở TỈNH KHÁC
XC10CT Kỹ Thuật Thi Công 2 Đặng Viết Cường 29,30,31/08/2014
CD12CM Cơ Học Đất Trương Phước Trí - 0902902492 04/09 - 07/09/2014 học từ 04/09/14
XC12AG TT Trắc Địa Nguyễn Chí Trung - 0978201936 29,30,31/08/2014 Hoãn - Bố trí bù sau
KX12CT Máy Xây dựng Nguyễn Văn Hoàng - 0985250089 29,30,31/08/2014 Theo lịch
CD11PY Kinh Tế XD Lê Võ Tòng 29,30,31/08/2014 Theo lịch
CD13DT Tiếng Anh CB2 Trần Hoàng Anh 29,30,31/08/2014 Chuyển sang học tuần 05,06,07/09/2014
CD12BT Vật Liệu XD Lương Mạnh Tiến 29,30,31/08/2014 Nghỉ - Bố trí bù sau
XC13TN Giải Tích 1 Lê Văn Toàn - 0908831370 29,30,31/08/2014 Theo lịch
XC12TN Cơ Kết Cấu 1 Ngô Văn Tình - 0906.995.176 29,30,31/08/2014 Theo lịch
CD13BP Giải Tích 1 Huỳnh Nhật Vỹ - 0968.405.408 29,30,31/08/2014 Nghỉ - Bố trí bù sau
XC10BP An Toàn LĐ Đặng Viết Cường 29,30,31/08/2014 Nghỉ - Bố trí bù sau
DC11BP CS Truyền Động Nguyễn Hữu Phước - 0902980908 29,30,31/08/2014 Nghỉ - Bố trí bù sau
XC09CM Giao đồ án TN Hội đồng 28/08/2014 Theo kế hoạch - Địa điểm tại TPHCM
CD13DN Giải Tích 1 Huỳnh Kim Truyện - 0937730594 29,20,31/08/2014 Nghỉ - Bố trí bù sau