Tin Tức - Hoạt động >>
 
Thư cảm ơn - Giải bóng đá hệ VLVH trường Đại học GTVT TP.HCM mở rộng lần 2   
(Cập nhật ngày: 27/10/14)
 
Trường ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho các tân Kỹ sư tại chức khoá 2004-2008    
(Cập nhật ngày: 07/09/09)

Ngày 06/09/2009, Trường ĐH GTVT Tp.HCM đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho các tân kỹ sư tại chức các ngành Kinh tế vận tải biển, kinh tế xây dựng, khai thác máy tàu biển, xây dựng cầu đường khóa 2004 – 2008.      

Lễ trao bằng tốt nghiệp hệ tại chức khóa 2003 - 2007.   
(Cập nhật ngày: 26/08/08)
Sáng ngày 24/08/2008, Trường ĐH Giao thông vận tải Tp.HCM đã tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp cho các tân Kỹ sư tại chức khoá 2003-2007 các ngành Kinh tế vận tải biển, Kinh tế xây dựng, Khai thác Máy tàu thủy, Đóng tàu thủy và công trình nổi, Công nghệ thông tin và Xây dựng cầu đường.