.: Giới thiệu  

 

GIỚI THIỆU 

Khoa Máy tàu thủy đào tạo kiến thức về lý thuyết và thực tế phân tích, chế tạo, vận hành, khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa các chi tiết, cơ cấu máy, các động cơ và máy thích hợp hiện có trên tàu thủy cho sinh viên chuyên ngành. Sinh viên được khuyến khích tập trung nghiên cứu các ứng dụng khoa học vào thực tiễn, chứ không chỉ là lý thuyết đơn thuần. Từ đó đảm bảo chất lượng đào tạo cho nhu cầu khắt khe trên tàu thuỷ.

Cơ hội nghề nghiệp đối với các sinh sau khi tốt nghiệp: được cấp bằng "Kỹ sư" và có thể làm việc cho hầu hết các công ty tàu và các ngành liên quan. Sinh viên có thể tiếp cận tới các cấp bậc học hoặc huấn luyện cao hơn.

Ngoài ra, Khoa Máy hiện cũng đang hợp tác với Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên để thực hiện các chương trình huấn luyện như: Sỹ quan Máy mức vận hành Sỹ quan Máy mức quản lý. Các thành viên tham gia vào các khoá học nêu trên có thể được giảng dạy theo các phương pháp mới ở các mẫu mô phỏng được coi là các mô phỏng mới nhất dùng trong huấn luyện.

Tổ môn:

Có hai tổ môn thuộc Khoa: Động cơ Diesel & Máy phụSửa Chữa & Máy lạnh

Có một xưởng thực hành ở Quận 12 và hai phòng thí nghiệm tại Quận Bình Thạnh để hỗ trợ các hoạt động thực hành và nghiên cứu khoa học..

Liên lạc: ĐT: 08 8982975

Chương trình liên kết đào tạo quốc tế dưới sự tài trợ của các chủ tàu Châu Âu

 
THÔNG BÁO

 

 
  Trường ĐH GTVT TP.HCM 2005