.: Giới thiệu BM KTCS  

 

1. Giới thiệu chung

Bộ môn Kỹ thuật cơ sở: đào tạo kiến thức cơ sở ngành cho tất cả các chuyên ngành thuộc Khoa Kỹ thuật xây dựng và các Khoa liên quan trong trường. Bộ môn phụ trách hơn hai mươi môn học khác nhau. Những môn này là nền tảng cho các kỹ sư chuyên ngành kết cấu, nền móng, thi công, giao thông, vật liệu xây dựng...

2. Nhân sự

1

Nguyễn Thành Đạt (Trưởng BM)

GVC, TS (Russia)

2

Phạm Thị Thùy An

ThS (Bách Khoa TPHCM)

3

Nguyễn Lê Du

ThS (Bách Khoa TPHCM)

4

Hồ Việt Dũng

KS (Mỏ Địa Chất)

5

Trần Văn Đức

KS (GTVT TPHCM)

6

Dương Minh Hải

KS (Xây Dựng)

7

Nguyễn Dịu Hương

ThS (Hàng Hải)

8

Nguyễn Tuấn Kiệt

ThS (Bách Khoa TPHCM)

9

Trần Đình Minh

ThS (Bách Khoa TPHCM)

10

Trần Văn Nhân

KS (GTVT TPHCM)

11

Nguyễn Phương Thảo

ThS (Bách Khoa TPHCM)

12

Phạm Quốc Trí

ThS (Bách Khoa TPHCM)

13

Nguyễn Chí Trung

KS (GTVT TPHCM)

14

Đỗ Thanh Tùng

ThS (Bách Khoa TPHCM)

15

Nguyễn Huy Cung

Đang làm NCS (Italia)

16

Đặng Thị Trang

Đang làm NCS (Germany)

17

Lương Mạnh Tiến

ThS (Taiwan)

3. Các học phần giảng dạy

Gồm các môn sau: Địa chất, Cơ học đất, Nền móng, Thủy văn, Trắc địa, Vật liệu xây dựng, Công trình đất yếu, An toàn lao động, Thi công cơ bản và an toàn lao động, Động lực sông biển, Địa kỹ thuật, Thí nghiệm vật liệu xây dựng, Thí nghiệm cơ học đất, Thực tập địa chất, Thực tập thủy văn, Môi trường xây dựng, Tin học ứng dụng, Luật xây dựng.

4. Các lĩnh vực nghiên cứu chính

-  Trạng thái ứng suất biến dạng nền móng công trình

-  Các giải pháp xử lý nền đất yếu – địa kỹ thuật

-  Tự động hóa tính toán xử lý nền đất yếu

-   Ứng xử của nền đất khu vực thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận

-   Móng cọc cho các công trình dân dụng

-   Công trình ngầm và ổn định hố đào sâu

-   Công nghệ thi công và quản lý xây dựng

5. Một số kết quả nghiên cứu chính

-    Nguyen Thanh Dat, L. Rasskazov, M.Sainov – Moscow State Civil Engineering University Russian “ Structural and Technological solutions to accelerate construction of dams and reduce their cost under different natural and climatic conditions” , Commission Internationale Des Grands Barrages- Barcelone, Jun 2006.

-    Nguyễn Thành Đạt, “ Cấu trúc và kỹ thuật tính toán theo phương pháp phần tử hửu hạn trạng thái ứng suất biến dạng của đập đá có bản bê tong cốt thép trên bề mặt” Tạp chí Đại học GT VT TP HCM - 2008

-    Nguyễn Thành Đạt “ Lựu chọn kết cấu tối ưu của công trình thủy bằng phương pháp phân tích ảnh hưởng các yếu tố” Tạp chí Đại học GT VT TP HCM – 2009

-     Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thành Đạt “ Lựa chọn phương pháp thi công đường hầm Metro trong điều kiện đất yếu thành phố HCM” Tạp chí Đại học GT VT TP HCM – 2010.

-     Nguyễn Thành Đạt, Chủ nhiệm đề tài cấp trường: “Nghiên cứu tính toán lựa chọn mặt cắt ngang tối ưu cho đường hầm metro TP HCM” (đã nghiệm thu 2010).

-     Nguyễn Dịu Hương, “Sự phù hợp của các phương pháp hiện hành xác định sức chịu tải của cọc trong điều kiện địa chất Hải Phòng”, tạp chí của Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

-     Nguyễn Tuấn Kiệt, “Ứng dụng KAIs đánh giá thái độ thi công của nhà thầu tại Việt Nam”. Tạp chí xây dựng- Bộ Xây Dựng, số 11. 2010.

-     Trần Xuân Thọ, Nguyễn Lê Du, “Nghiên cứu sức chịu tải và độ lún của đất nền theo kết quả thí nghiệm”, Tạp chí Xây Dựng, 2010, số tháng 12, trang 57 – 61.

6. Liên hệ

Bộ môn KTCS – Phòng D303, ĐH GTVT TP.HCM

ĐT: 08-35123403

 
THÔNG BÁO

 

 
  Trường ĐH GTVT TP.HCM 2005