.: Giới thiệu BM Cơ học  

 

1. Giới thiệu chung

Bộ môn Cơ học phụ trách các môn Cơ học lý thuyết, Cơ học chất lỏng, Thủy lực, Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu, Động lực học công trình, Đàn hồi ứng dụng và Phương pháp phần tử hữu hạn cho sinh viên toàn trường. Bộ môn cũng có nhiệm vụ huấn luyện các đội tuyển Olympic Cơ học trong các kỳ thi Quốc gia.

Ý thức được các môn Cơ học cung cấp những kiến thức nền tảng quan trọng nên Bộ môn luôn đặt trọng tâm vào chất lượng giảng dạy. Đồng thời việc nghiên cứu khoa học cập nhật các kiến thức mới liên quan đến chuyên ngành cũng được quan tâm. 

2. Nhân sự

1

Vũ Trường Vũ (Trưởng BM)

GVC, TS (UK)

2

Trần Lê Bình

PGS TS (Poland)

3

Lê Hoàng An

ThS (Bách Khoa TPHCM)

4

Đỗ Thành Chung

ThS (Bách Khoa TPHCM)

5

Nguyễn Hồng Diễn

ThS (Bách Khoa TPHCM)

6

Đỗ Minh Duy

KS (GTVT TPHCM)

7

Nguyễn Duy

ThS (Belgium)

8

Bùi Thị Thùy Duyên

ThS, NCS (China)

9

Nguyễn Thế Đạo

KS (Tổng hợp Hà nội)

10

Nguyễn Tam Hùng

GVC, ThS (Belgium)

11

Hoàng Lý Ngọc Khôi

ThS (Belgium)

12

Lê Thị Khuyên

ThS (Viện Cơ học ứng dụng)

13

Phạm Anh Nam

NCS, ThS (Belgium)

14

Nguyễn Hữu Quyện

TS (Germany)

15

Trịnh Bá Thắng

KS (Bách Khoa TPHCM)

17

Hoàng Ngọc Tiến

ThS (Belgium)

18

Ngô Văn Tình

KS (GTVT TPHCM)

19

Phan Văn Tùng

Đang làm NCS (Germany)

20

Lê Văn Phúc

Học ThS (Taiwan)

3. Các học phần giảng dạy

Cơ học lý thuyết, Cơ học chất lỏng, Thủy lực, Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu, Động lực học công trình, Đàn hồi ứng dụng và Phương pháp phần tử hữu hạn.

4. Các lĩnh vực nghiên cứu chính

- Phân tích kết cấu

- Tối ưu hóa kết cấu

- Cấu kiện chịu áp suất cao (bình chứa khí, đường ống áp lực…)

- Các dạng phá hủy của kết cấu

- Mô hình hóa tự động trên máy tính

- Mô hình truyền sóng nước cạn

- Hình thái đường bờ

- Ngập lụt do vỡ đập hồ chứa

- Đê chắn sóng nổi và chuyển hóa năng lượng sóng thành điện

5. Một số kết quả nghiên cứu

1. Vu Truong Vu, “Minimum weight design for toroidal pressure vessels using Differential Evolution and Particle Swarm Optimization”, Structural and Multidisciplinary Optimization, 2010, Vol. 42 (3), p. 351-369; DOI 10.1007/s00158-010-0494-x.

2. Vu Truong Vu, J. Blachut, “Plastic instability pressure of toroidal shells”, Journal of Pressure Vessel Technology, Transactions of the ASME, 2009, Vol. 131 (5), p. 15-24.

3. J. Blachut, V. T. Vu, Burst Pressures for Torispheres and Shallow Spherical Caps”, Strain – An International Journal for Experimental Mechanics, 2007, Vol. 43, p. 26-36.

4. Vũ Trường Vũ, “Đánh giá sự ổn định mái dốc theo phương pháp phân mảnh với mặt trượt tròn bằng giải thuật di truyền”, Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, 2003, Số 6, trang 110-115.

5. Bui Thi Thuy Duyen, “Numerical model for wave propagation in shallow water”- Journal of Water Resources and Environmental Engineering. (China-2009)

6. Bui Thi Thuy Duyen,“The performance of Submerged breakwater” – Journal of Technology in Transport and Communications(2009).

7.  Bui Thi Thuy Duyen, “Ổn định đường bờ bằng phương pháp nuôi bãi nhân tạo. Ứng dụng cho bờ biển Phan Thiết _ Bình Thuận”, tạp chí Thủy lợi và Môi Trường – Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Nam (2010) – dự án quy hoạch công trình chống xói lở bờ biển Bình Thuận.

8. TS Phùng Mạnh Tiến, TS Phạm Quang Nhật, KS Lê Hoàng An, “Nghiên cứu ảnh hưởng của sơ đồ bố trí dây treo đến nội lực trong cầu vòm ống thép nhồi bê tông nhịp 75m”, Báo cáo và đăng kỉ yếu tại Hội Nghị KHCN ĐH Bách khoa TPHCM lần thứ 11 năm 2009.

9. TS Phùng Mạnh Tiến, TS Phạm Quang Nhật, KS Lê Hoàng An, “Nghiên cứu ảnh hưởng của sơ đồ bố trí dây treo đến nội lực trong cầu vòm ống thép nhồi bê tông nhịp 100m”, Tạp chí cầu đường Việt Nam, tháng 9 năm 2009.

10. ThS Lê Hoàng An, TS Phùng Mạnh Tiến, “Nghiên cứu ảnh hưởng của tiết diện và đường vòm đến ứng suất vành vòm trong cầu vòm ống thép nhồi bê tông”, báo cáo và đăng kỉ yếu tại Hội nghị KHCN Viện khoa học công nghệ giao thông vận tải năm 2009.

11. Lê Thị Khuyên, “Phương pháp Lagrange-Euler tùy ý giải bài toán dòng chảy mặt thoáng”. Báo cáo tại ĐH khoa học tự nhiên TPHCM Tháng 11/2010.

12. Hoàng Lý Ngọc Khôi, “Phần tử tứ giác cân bằng(QUADRI) và ứng dụng tính toán”- Tuyển tập các báo cáo khoa học – Hội nghị Khoa học Kỹ thuật xây dựng – Đại học Tôn Đức Thắng Lần 1 tháng 7/2008 (trang 15-22).

6. Liên hệ

Bộ môn Cơ học – Phòng D303, ĐH GTVT TP.HCM
ĐT: 08-35123403

 
THÔNG BÁO

 

 
  Trường ĐH GTVT TP.HCM 2005