.: Kinh tế vận tải biển  

 

CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN

      1. Mã ngành tuyển sinh: 401

      2. Thời gian đào tạo: 4 năm (bốn năm)

      3. Tiêu chuẩn tuyển sinh: tuyển cả nam và nữ

      4. Vị trí đặc điểm của ngành:

    Việt Nam là một quốc gia biển, điều kiện địa lý và tự nhiên rất thuận lợi cho việc phát triển vận tải biển và ngoại thương bằng đường biển. Kinh tế Vận tải thủy nghiên cứu hoạt động sản xuất giao thông vận tải thủy đề ra phương pháp tổ chức, khai thác và kinh doanh hiệu quả nhằm mang lại lợi nhuận và ngoại tệ cho đất nước

      Kinh tế Vận tải thủy là ngành mang tính chất kinh doanh phục vụ trong khâu vận chuyển hàng hải bằng đường biển và xếp dỡ hàng hoá tại cảng biển. Khâu vận chuyển có nhiệm vụ tổ chức khai thác và kinh doanh tàu biển hoạt động trên một địa bàn rộng lớn. Khâu xếp dỡ có nhiệm vụ tổ chức khai thác và kinh doanh các hoạt động sản xuất, phục vụ ở cảng biển.

5. Mục tiêu đào tạo:

      Ngành Kinh tế Vận tải thủy đào tạo cán bộ có trình độ đại học làm công tác quản lý, kinh doanh và khai thác giao thông vận tải thủy gồm vận tải biển và vận tải sông. Sinh viên tốt nghiệp ngành này có thể làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch chuyển, đại lý vận tải liên hợp, vận tải đa phương thức, môi giới hàng hải, xuất nhập khẩu hàng hoá đường biển và các tổ chức có liên quan đến hoạt động vận tải biển.

      Mặt khác, cảng biển là một trung tâm hội tụ của các ngành vận tải (biển, sông sắt, bộ) với các khách hàng muôn màu muôn vẻ hoạt động trong một hệ thống phức tạp nhưng có sự liên kết chặt chẽ. Mỗi khu vực xếp dỡ chuyên dụng là một đơn vị kinh doanh tương đối độc lập và cũng có tính đặc thù về mọi hoạt động sản xuất. Sinh viên học ngành này cũng có khả năng đảm trách, quản lý hoạt động của bến cảng.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Các môn hoc ngành kinh tế vận tải biển

Chương trình giáo dục đại học ngành kinh tế vận tải biển hệ đại học chính quy.

Chương trình giáo dục đại học ngành kinh tế vận tải biển hệ cao đẳng chính quy

Chương trình giáo dục đại học ngành kinh tế vận tải biển hệ đại học vừa học vừa làm (tại chức).

Chương trình giáo dục đại học ngành kinh tế vận tải biển hệ hoàn chỉnh đại học chính quy 

Chương trình giáo dục đại học ngành kinh tế vận tải biển bằng 2

Phụ lục 3 - Huong dan dang ky chuyen nganh

Tóm tắt chương trình đào tạo ngành kinh tế vận tải biển (hệ đại học chính quy)

Tóm tắt chương trình đào tạo ngành kinh tế vận tải biển (hệ cao đẳng chính quy)

 

 
THÔNG BÁO
ĐIỂM THI HK1 NH 14-15(12/12/14)
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI TỐT NGHIỆP CỦA ĐH,CĐ, LT,B2 CHÍNH QUY(09/12/14)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG(29/10/14)
DANH SÁCH SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TN THÁNG 10-2014(17/10/14)
ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THÁNG 9-2014 - LỊCH DỰ KIẾN THI TN THÁNG 01-2015(13/10/14)
LỊCH THI và DS THI TỐT NGHIỆP CHÍNH THỨC(23/09/14)
ĐIỂM THI HK HÈ NH 13-14(12/09/14)
ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THÁNG 6-7/2014(29/08/14)
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG(11/08/14)
ĐIỂM THI HK2 NH 13-14 (TT2)(01/08/14)
HD THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LÀM BẰNG TỐT NGHIỆP(29/09/14)
ĐIỂM THI HK2 NH 13-14 (TT)(09/07/14)
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ, TTTN(02/07/14)
LỊCH THI TỐT NGHIỆP MÔN KINH TẾ (24/06/14)
ĐIỂM THI HK2 NH 13-14 HỆ CQ(05/06/14)
danh sách sinh viên đủ điều kiện thi TN/làm LV(21/05/14)
ĐIỂM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP(29/04/14)
LỊCH THI TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 4-2014-ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TN CÁC NGÀNH(01/04/14)
LÀM PHIẾU XÁC NHẬN THÔNG TIN LÀM BẰNG (07/10/13)
MẪU ĐỀ NGHỊ XÓA HỌC PHẦN DO HỌC CẢI THIỆN HOẶC THAY THẾ(15/08/13)
MẪU ĐƠN XIN XÉT CNTN(14/06/13)
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TN MÔN KINH TẾ NGÀNH QT LOGISTIC VÀ VTĐPT(01/06/12)
Nội dung ôn thi tốt nghiệp ngành Logistics Management and Multimodal Transport(18/04/12)
Hướng dẫn nội dung thực tập chuyên đề và thực tập tốt nghiệp(06/03/12)
Đề cương ôn thi tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế xây dựng hệ chính quy(21/12/11)

 

 
  Trường ĐH GTVT TP.HCM 2005