.: Quản trị Logistics & VTĐPT  

 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ LOGISTICS & VTĐPT

      1. Mã ngành tuyển sinh: 403

      2. Thời gian đào tạo: 4 năm (bốn năm)

      3. Tiêu chuẩn tuyển sinh: tuyển cả nam và nữ

      4. Mục tiêu đào tạo:

                              4.1. Mục tiêu chung

Người kỹ sư Quản trị Logistics & Vận tải đa phương thức (VTĐPT) phải có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững và thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Có khả năng phân tích, tổng hợp, để xây dựng các kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch theo mục tiêu sát đúng với nhiệm vụ chính trị đề ra của đơn vị, của ngành, trong từng thời kỳ. Có khả năng nghiên cứu và hoạch định chiến lược phát triển của đơn vị, của ngành.

Thực sự yêu nghề, có trình độ ngoại ngữ và tin học tốt, có kỹ năng giao tiếp xã hội, có kiến thức khoa học xã hội nhân văn, khoa học cơ bản, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn vững vàng, có khả năng tiếp thu các kiến thức mới, biết phương pháp nắm bắt và giải quyết các vấn đề mới phát sinh trong quản lý, khai thác, kinh doanh Logistics & VTĐPT.

4.2. Chuyên môn ngành Quản trị Logistics & Vận tải đa phương thức

- Có kiến thức chuyên sâu về việc tổ chức khai thác, kinh doanh, và quản lý trong lĩnh vực Logistics ở mức độ quốc gia và quốc tế.

- Có kiến thức về kinh doanh và quản lý vận tải đa phương thức, sử dụng hiệu qủa hệ thống công nghệ thông tin vào qúa trình hoạt động của doanh nghiệp.

- Có kiến thức về việc thiết kế mạng lưới Logistics và xây dựng chuỗi cung ứng hiệu quả, dự báo nhu cầu khách hàng, phân tích và lập kế hoạch Logistics cho các doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất.

Chuyên môn các ngành liên quan

Ngoại ngữ:

- Tiếng Anh cơ bản: khả năng đọc, nghe, viết, nói và kỹ năng giao tiếp đàm thoại thực tế.

- Tiếng Anh thương mại: khả năng đọc hiểu, viết và sử dụng thành thạo các tài liệu chuyên ngành.

Tin học:

- Thành thạo tin học cơ bản và tin học quản lý.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành.

         Các chức năng có thể đảm đương sau tốt nghiệp

- Tổ chức, quản lý, kinh doanh khai thác các dịch vụ Logistics như: phân phối, kho vận, dịch vụ khách hàng, giao nhận hàng hóa, chuỗi cung ứng, lập kế hoạch & thiết kế mạng lưới Logistics, quản trị chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, hoạch định chính sách vận tải và Logistics. Thực hiện nghiệp vụ kinh doanh quốc tế, phân tích và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Tổ chức, quản lý, kinh doanh VTĐPT: lựa chọn kết hợp tối ưu các phương thức vận tải, thiết kế chuỗi vận tải hiệu quả, kinh doanh VTĐPT quốc tế    

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ LOGISTICS & VTĐPT

TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ LOGISTICS VÀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC

 
THÔNG BÁO
ĐIỂM THI HK1 NH 14-15(12/12/14)
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI TỐT NGHIỆP CỦA ĐH,CĐ, LT,B2 CHÍNH QUY(09/12/14)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG(29/10/14)
DANH SÁCH SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TN THÁNG 10-2014(17/10/14)
ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THÁNG 9-2014 - LỊCH DỰ KIẾN THI TN THÁNG 01-2015(13/10/14)
LỊCH THI và DS THI TỐT NGHIỆP CHÍNH THỨC(23/09/14)
ĐIỂM THI HK HÈ NH 13-14(12/09/14)
ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THÁNG 6-7/2014(29/08/14)
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG(11/08/14)
ĐIỂM THI HK2 NH 13-14 (TT2)(01/08/14)
HD THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LÀM BẰNG TỐT NGHIỆP(29/09/14)
ĐIỂM THI HK2 NH 13-14 (TT)(09/07/14)
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ, TTTN(02/07/14)
LỊCH THI TỐT NGHIỆP MÔN KINH TẾ (24/06/14)
ĐIỂM THI HK2 NH 13-14 HỆ CQ(05/06/14)
danh sách sinh viên đủ điều kiện thi TN/làm LV(21/05/14)
ĐIỂM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP(29/04/14)
LỊCH THI TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 4-2014-ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TN CÁC NGÀNH(01/04/14)
LÀM PHIẾU XÁC NHẬN THÔNG TIN LÀM BẰNG (07/10/13)
MẪU ĐỀ NGHỊ XÓA HỌC PHẦN DO HỌC CẢI THIỆN HOẶC THAY THẾ(15/08/13)
MẪU ĐƠN XIN XÉT CNTN(14/06/13)
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TN MÔN KINH TẾ NGÀNH QT LOGISTIC VÀ VTĐPT(01/06/12)
Nội dung ôn thi tốt nghiệp ngành Logistics Management and Multimodal Transport(18/04/12)
Hướng dẫn nội dung thực tập chuyên đề và thực tập tốt nghiệp(06/03/12)
Đề cương ôn thi tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế xây dựng hệ chính quy(21/12/11)

 

 
  Trường ĐH GTVT TP.HCM 2005