.: Kinh tế xây dựng  

 

CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG

     1. Mã ngành tuyển sinh: 402

     2. Thời gian đào tạo: 4 năm (bốn năm)

     3. Tiêu chuẩn tuyển sinh: tuyển cả nam và nữ

     4. Mục tiêu đào tạo:

    Chuyên ngành kinh tế xây dựng có nhiệm vụ đào tạo cán bộ quản lý xây dựng giao thông. Kỹ sư chuyên ngành này có khả năng chuyên môn vững vàng về lý luận và thực tiễn để vận dụng kiến thức sáng tạo và hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh xây dựng giao thông.

Nơi công tác sau khi tốt nghiệp:

     - Các Cục, Vụ, Viện của Bộ Giao Thông Vận Tải với chức năng tham mưu về tổ chức quản lý ngành, thẩm định các dự án xây dựng giao thông.

    - Các đơn vị tư vấn với chức năng lập và phân tích các dự án đầu tư xây dựng

    - Các doanh nghiệp với chức năng tổ chức quản lý sản xuất xây dựng giao thông. Ngoài ra các ngành khác có liên quan đến xây dựng cơ bản cũng là môi trường làm việc thích hợp của kỹ sư chuyên ngành này.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG

PHỤ LỤC 3 – HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH

TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG 

 
THÔNG BÁO
ĐIỂM THI HK1 NH 14-15(12/12/14)
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI TỐT NGHIỆP CỦA ĐH,CĐ, LT,B2 CHÍNH QUY(09/12/14)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG(29/10/14)
DANH SÁCH SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TN THÁNG 10-2014(17/10/14)
ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THÁNG 9-2014 - LỊCH DỰ KIẾN THI TN THÁNG 01-2015(13/10/14)
LỊCH THI và DS THI TỐT NGHIỆP CHÍNH THỨC(23/09/14)
ĐIỂM THI HK HÈ NH 13-14(12/09/14)
ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THÁNG 6-7/2014(29/08/14)
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG(11/08/14)
ĐIỂM THI HK2 NH 13-14 (TT2)(01/08/14)
HD THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LÀM BẰNG TỐT NGHIỆP(29/09/14)
ĐIỂM THI HK2 NH 13-14 (TT)(09/07/14)
HƯỚNG DẪN NỘI DUNG THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ, TTTN(02/07/14)
LỊCH THI TỐT NGHIỆP MÔN KINH TẾ (24/06/14)
ĐIỂM THI HK2 NH 13-14 HỆ CQ(05/06/14)
danh sách sinh viên đủ điều kiện thi TN/làm LV(21/05/14)
ĐIỂM THỰC TẬP TỐT NGHIỆP(29/04/14)
LỊCH THI TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 4-2014-ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TN CÁC NGÀNH(01/04/14)
LÀM PHIẾU XÁC NHẬN THÔNG TIN LÀM BẰNG (07/10/13)
MẪU ĐỀ NGHỊ XÓA HỌC PHẦN DO HỌC CẢI THIỆN HOẶC THAY THẾ(15/08/13)
MẪU ĐƠN XIN XÉT CNTN(14/06/13)
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TN MÔN KINH TẾ NGÀNH QT LOGISTIC VÀ VTĐPT(01/06/12)
Nội dung ôn thi tốt nghiệp ngành Logistics Management and Multimodal Transport(18/04/12)
Hướng dẫn nội dung thực tập chuyên đề và thực tập tốt nghiệp(06/03/12)
Đề cương ôn thi tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế xây dựng hệ chính quy(21/12/11)

 

 
  Trường ĐH GTVT TP.HCM 2005