.: Cơ khí động lực  

 

                        CHUYÊN NGÀNH CAO ĐẲNG CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

  1. Thời gian đào tạo: 3 năm
  2. Mã TS: C68
  3. Tiêu chuẩn tuyển sinh: Cả nam và nữ trên cả nước.
  4. Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân Cao đẳng kỹ thuật.
  5. Vị trí và đặc điểm của ngành:  

         Ngành Cao đẳng Cơ khí động lực có nhiệm vụ đào tạo các cán bộ kỹ thuật có trình độ cao đẳng kỹ thuật về chuyên ngành cơ khí ôtô và máy động lực. Cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật cho các doanh nghiệp khai thác vận tải ôtô, các trung tâm bảo trì ôtô, các nhà máy sửa chữa, chế tạo,lắp ráp ôtô và máy động lực trên cả nước.

         Mục tiêu đào tạo:

        Về kiến thức cơ bản và chuyên môn: Người học được trang bị khối lượng kiến thức cơ bản và cơ sở chuyên môn theo chương trình khung đối với hệ cao đằng kỹ thuật của Bộ Giáo duc và Đào tạo.  Nắm vững các vấn đề chuyên ngành kỹ thuật của ôtô và máy động lực, như cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính năng kỹ thuật của các loại ôtô và thiết bị động lực, có kỹ năng tính toán thiết kế các hệ thống và bộ phận cơ bản của ôtô và thiết bị động lực.

       Về tay nghề: Người học được đào tạo tay nghề cơ khí tại Xưởng. Được  thực hành tại các cơ sở sản xuất và các phòng thực hành của Trường.

      Mục tiêu chung: Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ khả năng giải quyết các vấn đề cơ bản như : khai thác, bảo trì, sửa chữa, lắp ráp... đối với  chuyên ngành ôtô và máy động lực.

 

 
THÔNG BÁO

 

 
  Trường ĐH GTVT TP.HCM 2005